Skoči na glavno vsebino

Cilji našega delovanja izhajajo iz razvojno procesnega delovanja.

Ločimo:

  1. Razvojne cilje (strateško načrtovanje), ki so zapisani v razvojnem načrtu vrtca za petletno obdobje: 2022 – 2027
  2. Letne cilje, ki so vezani na šolsko oz. koledarsko leto, zapisani v Letnem delovnem načrtu vrtca
  3. Operativne cilje, ki so vezani na delo posameznih oddelkov, projektov, aktivov in timov.

a)         Razvojni cilji, dejavnosti in kazalniki

Razvojni načrt vrtca zajema 3 ravni delovanja vrtca, v okviru katerih so zajeti prednostni cilji, ki jih bomo vsako leto konkretizirali v letnem delovnem načrtu (LDN):

1.  Strukturna raven
PODROČJE PREDNOSTNI CILJI
Prostor, oprema in material Redno vzdrževanje stavb, igral in posodabljanje didaktične opreme in materiala
  Nabava in posodobitev IKT opreme
  Ureditev sence na zgornjem igrišču-enota Vojnik
2.   Posredna raven
PODROČJE PREDNOSTNI CILJI
Profesionalni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih, sodelovanje med zaposlenimi Razvijanje timskega dela in ohranjanje spoštljive in konstruktivne komunikacije
  Razvoj profesionalnosti in strokovnosti v kolektivu
Sodelovanje med vrtcem in družino, lokalno skupnostjo in širšim okoljem, medgeneracijsko sodelovanje Ohranjati kvaliteto odnosov med deležniki – starši, lokalno skupnostjo, širšim okoljem profesionalna, pozitivna komunikacija preko različnih komunikacijskih kanalov (e-asistent, telefon, oglasna deska …).
3.   Procesna raven
PODROČJE PREDNOSTNI CILJI
Načrtovanje in izvajanje kurikula, elementi dnevne rutine, prikriti kurikulum, spremljanje otrokovega razvoja Formativno spremljanje napredka otrok na vseh področjih, ozaveščanje prikritega kurikuluma, načrtovanje in evalviranje po elementih formativnega spremljanja
  Obogatitvene dejavnosti, dodatni in nadstandardni program vrtca, krajši program
Dvig kakovosti kolegialnega povezovanja in ustrezno kroženje informacij Prepoznavanje in spodbujanje sodelovalnega učenja med zaposlenimi, s poudarkom na pozitivni komunikaciji.
Razvijanje močnih področij zaposlenih, vnašanje pridobljenega znanja v delovni proces, kar bo omogočalo osebnostno rast zaposlenih.
Spremljanje e-asistenta in spletne zbornice za izmenjavo informacij in dobre prakse na ravni celega vrtca, posredovanje informacij z izobraževanj na ravni vrtca, izvajanje teambuildinga, izvajanje kreativnih delavnic, organizacija prednovoletne prireditve za otroke zaposlenih.
Dvig kakovosti pedagoškega dela Kakovosten VIP, omogočiti spodbudno učno okolje, ki bo omogočalo zadostitev otrokovih potreb po celostni zaznavi in gibanju. Spodbujati aktivno vlogo in verbalizacijo otroka pri pridobivanju znanj na vseh področjih.
Zdrav življenjski slog otrok in zaposlenih Ohranjati dobro počutje in zdravje otrok in zaposlenih, vzgajanje za trajnosti razvoj

b)         Prioritetni cilj za šolsko leto 2023/24:

1. Spodbujanje, razvijanje in doživljanje matematičnega mišljenja preko gibalnih dejavnosti v različnih okoljih (igralnica, gozd, travnik, igrišče,…)

Strategija: Na igriv način preko gibanja se seznanjamo z matematiko.

 

 

 

(Skupno 678 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost