Skoči na glavno vsebino

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek svojega predstavnika, ki ga izvolijo starši na uvodnem roditeljskem sestanku v septembru.
Pristojnosti Sveta staršev:

– Predlaga nadstandardne programe.
– Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah.
– Sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu.
– Daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja.
– Razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki.
– Obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.
– Voli predstavnike v Svet vrtca in druge organe.
– Opravlja druge naloge v skladu z Zakonom in drugimi predpisi.

Predsednik Sveta staršev je: g. Borut Miglič, njegov namestnik pa g.Andrej Štepec.

(Skupno 384 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost