Skoči na glavno vsebino
Na podlagi 30. In 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A , 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in na podlagi 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin 3/2016) je Občinski svet občine Vojnik na 5. seji dne 19.4.2023 sprejel
SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI EKONOMSKIH CEN ZA PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU MAVRICA VOJNIK, ZNIŽANJU PLAČIL STARŠEV IN POČITNIŠKI REZERVACIJI

1. člen

1. člen Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji (Uradni list RS, št. 94/09 in Uradno glasilo slovenskih občin 10/2014, 15/2017, 18/2018, 30/2019, 29/2021 in 43/22) se besedilo spremeni tako, da se glasi:
1.  PRVO STAROSTNO OBDOBJE OD 1 – 3 LET STAROSTI  
A) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR    
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
622,42 EUR
B) POLDNEVNI PROGRAM 4 – 6 UR
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
537,79 EUR
2.  DRUGO  STAROSTNO OBDOBJE OD 3 – 6 LET STAROSTI  
A) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR OD 3 – 4 LET – homogena mlajši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
527,14  EUR
B) POLDNEVNI PROGRAM 4 – 6 UR OD 3 – 4 LET – homogena mlajši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
453,16  EUR
C) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR OD 4 – 6 LET – homogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
469,99 EUR
D) POLDNEVNI PROGRAM 4 – 6 UR OD 4 – 6 LET – homogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
406,40 EUR
E) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR OD 3 – 6 LET – heterogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
469,99 EUR
F) POLDNEVNI PROGRAM 4 – 6 UR OD 3 – 6 LET – heterogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
406,40 EUR
3.  KOMBINIRANA SKUPINA 1-6  LET STAROSTI  
A) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR
Kombiniran oddelek
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
527,14  EUR
B) POLDNEVNI PROGRAM 4 – 6 UR
Kombiniran oddelek
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
453,16  EUR
4.  CENA PREHRANE
CENA PREHRANE V CELODNEVNEM IN POLDNEVNEM PROGRAMU
39,00 EUR

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.5.2023 dalje.
Številka: 032-0008/2023/5   
Datum: 19.4.2023  
                                                                                                                  Občina Vojnik
                                                                                                              Branko Petre, župan
 
 

POČITNIŠKA REZERVACIJA_2023

(Skupno 903 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost