Skoči na glavno vsebino

Od 1.1.2019 otroke s posebnimi potrebami obravnavamo skladno z novim Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami 8Uradni list RS, št. 41/17).

V tem šolskem letu je v naš vrtec vključenih šest otrok s posebnimi potrebami.

Za vsakega otroka s posebnimi potrebami v začetku šolskega leta oz. takoj po usmeritvi oz. pridobitvi zapisnika multidisciplinarnega tima strokovna skupina pripravi individualiziran program dela. V strokovno skupino, ki jo imenuje ravnateljica, so vključeni vzgojiteljica, vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice, vodja enote oz. pomočnica ravnateljice, ravnateljica, svetovalna delavka in ustrezni strokovni sodelavci – izvajalci dodatne strokovne pomoči.

Dodatna strokovna pomoč je oblikovana tako, da se otrokom s posebnimi potrebami omogoči čim bolj enakovredno vključevanje med vrstnike. To dosežemo s pomočjo prilagojenih metod in oblik dela ter prilagoditvami okolja. Delo temelji na ugotavljanju in spodbujanju otrokovih močnih področij ter razvijanju šibkejših področij. Vse prilagoditve so natančno opredeljene v Individualiziranem programu dela.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja v skupini, v paru, v manjši skupini ali individualno. V odločbi o usmeritvi oz. zapisniku multidisciplinarnega tima je prav tako opredeljeno koliko ur dodatne strokovne pomoči pripada posameznemu otroku (največ tri ure tedensko).

Po dogovoru z vzgojiteljico se izvajalci dodatne strokovne pomoči in spremljevalka lahko pridružijo skupini vodenega otroka na predstavi, pohodu, obisku…

Konec šolskega leta strokovna skupina pripravi evalvacijsko poročilo o delu z otrokom. Individualiziran program in evalvacijsko poročilo strokovna skupina predstavi staršem. Starši se lahko z izvajalci dodatne strokovne pomoči kadarkoli dogovorijo za pogovorno uro in svetovanje.

Strokovna skupina sodeluje tudi z zunanjimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroka (npr. logoped, delovni terapevt, psiholog, razvojna pediatrinja, specialna pedagoginja iz ZD ipd.).

(Skupno 507 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost