Skoči na glavno vsebino

MAVRIČNI PLANINČEK

Dodatna dejavnost, ki jo ponuja vrtec v vseh enotah so Mavrični planinčki, ki so namenjeni otrokom starejšim od 5 let (pred vstopom v šolo). Izvaja se izven kurikula. Strošek vpisnine in kapic pokrijemo iz sredstev Športnega tolarja Občine Vojnik. Strošek bivanja na zaključnem taboru, ki zajema nastanitev v Domu CŠOD Škorpijon, prehrano in pedagoško vodenje, prevoz, dnevnice in povečan obseg strokovnih delavcev- spremljevalci, prehrano in nastanitev strokovnih delavcev- spremljevalcev, krijejo starši, ki jim je omogočeno obročno plačilo in sicer tako, da se zadnji obrok plača pred odhodom na tabor.

Namen:

 • Vzbuditi otroku radost in pozitivni odnos do narave in planinstva.
 • Spoštovanje narave.
 • Pozitiven odnos do hoje tudi v intenzivnejši obliki.

Cilji:

 • Usposobiti se za gibanje po planinskih poteh.
 • Navajanje na sožitje z naravo.
 • Krepitev naravovarstvene zavesti (odpadki, ne-trganje cvetlic, obnašanja do živali, narave,…).
 • Razvijati pozitivna čustva pomoči, razumevanja drugih, življenje v skupini, obnašanje v planinah.
 • Spoznati osnove orientacije v naravi.
 • Razvijati samostojnost in vztrajnost na planinskih poteh.
 • Osvojiti osnovno znanje o planinstvu (primerna obutev, oblačila, tempo hoje, prehrana, pomen tekočine, markacija, kaj sodi v nahrbtnik,).
 • Usposobiti otroke za varno in doživeto gibanje v planinah.

Program pohodništva bo v vseh enotah izveden v okviru projekta MALI SONČEK in daje poudarek na:

 • Spoznavanju ožje in širše okolice vrtca.
 • Urjenju osnov orientacije.
 • Premagovanju večjih telesnih naporov od vsakdanje hoje.
 • Osvajanju osnovnega znanja – obutev, oblačila, nahrbtnik, tempo hoje, pitje tekočine, termoregulacija.
 • Spoznavanju geografskih, kulturnih, zgodovinskih in naravoslovnih prvin območja, po katerem poteka izlet.
 • Čutenju navezanosti in povezanosti z naravo.
 • Krepitvi naravoslovne zavesti.
 • Razvijanju pozitivnih čustev, pomoči, razumevanja drugih.
 • Osvajanju vedenja ob srečevanju različnih ljudi.
 • Uživanju ob igrah, ki imajo emocionalni in sprostitveni učinek.
 • Spoznavanju opreme planinca, markirane poti.
 • Premagovanju ovir.
 • Razvijanju komunikacije in interakcije z vrstniki in odraslim.

MAVRIČNI PLANINČEK:

CILJNA SKUPINA: Otroci od 5 let naprej, enota Vojnik in Frankolovo (na enotah pri šolah: po dogovoru; tabora pa se lahko udeležijo samo otroci od 5 let naprej).
ČAS IZVAJANJA: od oktobra 2020 do maja 2021.
PROSTOR: narava, različne planinske poti, CŠOD.

KOORDINATORICA NA NIVOJU VRTCA: Polona Grum (Vojnik) in Maja Kersnik (Frankolovo).

 

 

SMUČANJE

Na pobudo in željo staršev, bomo otrokom, ki vrtec obiskujejo zadnje leto, omogočili obiskovanje SMUČARSKEGA TEČAJA, ki ga bodo izvedli smučarski učitelji Alpske šole.
Tečaj bomo izvedli v obsegu 10 ur (pet krat 2 uri) na smučišču Rogla.
Zaradi specifike tečaja, ga bomo izvedli v času kurikula (s soglasjem staršev). Predviden termin je v času od 27.2.-10.3.2023.
S posebno organizacijo dela bomo zagotovili spremstvo otrok do smučišča in nazaj v vrtec. Otroci bodo z avtobusnim prevozom odhajali po zajtrku in se vračali na pozno kosilo.
Vključitev otroka je odvisna od odločitve staršev/družine. Starši bodo tečaj plačali zunanjemu izvajalcu, kjer bodo imeli možnost tudi najema potrebne opreme (čelada, smuči, palice, čevlji).
K uresničevanju pobude in želje staršev smo pristopili zato, ker spada smučanje med finančno bolj zahtevne oblike športa. Veliko družin si stroška, ki bi ga ustvarilo obiskovanje smučanja cele družine, ne more zagotoviti. Veliko družin pa ima kljub temu željo, da otroci pridobijo osnovna znanja tudi tega športa. Ker izvajalec ponuja tudi najem opreme, je tako tečaj priložnost, da se otroci s smučanjem srečajo na precej ugodnejši način.

(Skupno 513 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost