Skoči na glavno vsebino

NAČRT DELA STROKOVNEGA AKTIVA
Šolsko leto: 2022/ 2023

Vodja SA: Irena Štravs Sentočnik
Vodja 1. starostno obdobje: Franja Turnšek
Vodja 2. starostno obdobje: Katja Grosek
Vodja kombinirani oddelki: Saša Žaberl

PRIORITETNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2022/ 2023
– Razvijanje ritmičnega posluha z uporabo lastnih instrumentov ter nadgradnja z malimi in orff instrumenti.
Strategija: Prepoznavanje novih načinov ustvarjanja zvokov ( s telesom in instrumenti).

– Matematika kot prijetna izkušnja v vsakdanjem življenju
Strategija: Matematika je vsepovsod okoli nas

 NALOGE STROKOVNEGA AKTIVA SO:

S ciljem boljše komunikacije, izmenjave strokovnih mnenj smo v strokovni aktiv vključeni vsi  strokovni delavci. 
Strokovni aktivi so formirani za posamezna starostna obdobja zaradi specifike dela – posebnosti oddelkov posameznih starostnih skupin, posebnosti enot, manjše število str. delavcev in s tem tudi več konstruktivnih debat, prispevek vsakega posameznika k debatam, strokovna rast delavcev, krepitev profesionalizma…

Načrtovanih je pet srečanj strokovnega aktiva, od tega sta dve srečanji namenjeni izobraževanju iz področja matematike in eno iz področja umetnosti- glasba. Vsebina srečanj je vezana na spremljanje prioritetnih ciljev.

Naloge:

  • Poglobljeno delo na prioritetnih ciljih (kazalniki, strategija, dejavnosti, evalvacija) – sodelovanje z razvojnim timom.
  • Strokovni aktiv pripravi načrt dela in evalvira svoje delo ob zaključku leta.
  • Vodje posameznih strokovnih aktivov se sestanejo pred in po srečanjih strokovnih aktivov: načrt, evalvacija, plan za naprej, izvedba strokovnih debat.

V tem šolskem letu so načrtovani trije strokovni aktivi (časovni okvir in vsebina sta razvidna iz tabele) in dva izobraževanja-  eden je namenjen predavanju iz področja matematike, drugi izobraževanju iz področja umetnosti- glasba.

KDO

KAJ

KAKO

KDAJ (OPOMBE)

 

 

Strokovni delavci

v  Vsebina: zapis kazalnikov, meril in dejavnosti za prioritetna cilja

v  Zapis predlogov dejavnosti, kazalnikov, meril za eno leto – na ravni vrtca

 

v  Delo v manjših skupinah

(str. delavke posameznega  starostnega obdobja

 

 

 

22. 9.2022

Strokovni delavci

v  Matematika

–      Izobraževanje

–      Predstavitev primera dobre prakse ( elementi formativnega spremljanja, gradniki bralne pismenosti)

8. November 2022

Strokovni delavci

v  umetnost- glasba

–      izobraževanje ( predavatelj mag. Matej Jevnišek)

Januar 2023

 

 

Strokovni delavci

 

–      Vmesna evalvacija- primeri iz prakse ( kaj nam je uspelo dobro, kaj še moramo izboljšati, poglobiti)

 

 

 

–      Delo v skupinah

–      Skupne ugotovitve

–      Zapis/ zbirnik , nabor primerov iz prakse ( zaključeno tri letno obdobje za področje umetnost- glasba).

 

 

Marec/april 2023

 

 

 

 

Strokovni delavci

 

v  Evalvacija prioritetnih ciljev

 

 

v  Evalvacija prioritetnih ciljev

v  Delavnice po skupinah

 

 

Junij 2023

Zapisala: Irena Štravs Sentočnik

(Skupno 1.273 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost