Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /Ur.list, št. 12/96,23/96/ je Svet zavoda Vrtca Mavrica Vojnik na 53. seji dne 29.2.2012 sprejel

 SKLEP O USTANOVITVI  SKLADA VRTCA MAVRICA VOJNIK

1. Ime in sedež SKLADA
Ime sklada je: Sklad Vrtca MavricaVojnik
Skrajšano ime sklada je: Mavrični sklad
Sedež sklada je: Vrtec Mavrica, Prušnikova 29 a, 3212 Vojnik

 

2. Dejavnost in namen sklada
Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prispevkov staršev, zapuščin in iz drugih virov.
Namen sklada je pomoč socialno šibkim družinam (otrokom) in financiranje dejavnosti in potreb posameznika, ki niso sestavina rednega vzgojno-izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme za zviševanje standarda vzgojnega dela in podobno.

 

3. Upravni odbor sklada
Sklad zastopa in predstavlja predsednik Upravnega odbora Sklada.
Upravni odbor sestavljajo:
-štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev,
-trije predstavniki vrtca, ki jih predlaga Svet zavoda.
Člani upravnega odbora izvolijo predsednika in tajnika.

 

4. Delovanje  sklada
Upravni odbor  sklada za delovanje pripravi PRAVILA SKLADA VRTCA MAVRICA VOJNIK.
Pravila začnejo veljati, ko jih sprejme Upravni odbor sklada.

 

V Vojniku, 29.2.2012

 Predsednica Sveta zavoda: Rosanda VIDENŠEK

(Skupno 270 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost