Skoči na glavno vsebino

Svet Vrtca Mavrica opravlja naloge določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik (Ul. 20/07) in Pravili delovanja Sveta zavoda Vrtca Mavrica.
Sestaja se praviloma vsaj trikrat letno, po potrebi pa lahko tudi večkrat ali v obliki korespondenčnih sej.

Svet Vrtca Mavrica sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Predstavniki vrtca:
Polona Grum, Andrejka Mirnik, Doroteja Tojnko, Suzana Videnšek, Jerneja Marčič
Predstavniki ustanovitelja:
Jelka Gregorc, Jakob Jakop, Dominika Stropnik
Predstavniki staršev:
Borut Miglič, Eva Koren, Patricija Ojstršek

Predsednica Sveta zavoda: gospa Polona GRUM.

Pristojnosti Sveta zavoda:

– Spremlja program razvoja vrtca.
– Sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi.
– Odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov.
– Odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.
– Imenuje in razrešuje ravnatelja.
– Obravnava poročilo o vzgojno-varstveni problematiki.
– Sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti zavoda.
– Določa finančni načrt in sprejema zaključne račune.
– Predlaga ustanovitelju spremembo ali razrešitev dejavnosti.
– Daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih.
– Razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda.
– Sprejema program reševanja presežnih delavcev.
– Imenuje predstavnike zavoda v drugih organih.
– Odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih nalog.
– Opravlja druge, z zakonom ter Pravili določene naloge.

(Skupno 590 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost