Skoči na glavno vsebino

Projekt: SAY HELLOW TO THE WORLD
Koordinatorica: Suzana VIDENŠEK

1. CILJI PROJEKTA:

– Mednarodno sodelovanje postane cilj vsakega vrtca;
– Ob spoznavanju ožjega in širšega družbenega, naravnega in kulturnega okolja ter spoznavanju medkulturnih in drugih razlik, rešujejo probleme nestrpnosti, premagujejo stereotipe, predsodke ter drug drugega osveščajo o pomembnosti čistega in zdravega okolja;
– Skrb za socialno pravičnost;
– Vključevanje v program , spoznavanje in odkrivanje domačega okolja in širšega sveta oblikuje pri otrocih narodno in državljansko zavest;
– Otroci spoznavajo kako je zgrajena družba, se seznanjajo z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi in kulturnimi okolji;
– Možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami;
– Otroci pri vključevanju v projekt razvijejo svojo kreativnost , ustvarjalnost, uporabljajo pridobljena znanja na področju igre, gibanja, ustvarjanja;
– Povezovanje med otroki iz evropskih in drugih držav in sklepanje novih prijateljstev;
– Spoznavanje in učenje varne uporabe računalnika;
– Promoviranje prostovoljstva, ekologije in humanitarnosti;
– Učenje tujih besed oz. jezika;
– Promoviranje Slovenije.

2.PROJEKTNA SKUPINA in število vključenih

– Romana Suholežnik, Janija Brezovnik in Živa Lipovec (3-6 let; 19)

3. FAZE PROJEKTA:

– OKVIRNA VSEBINA

Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega otroke v vrtcih in šolah med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Velik poudarek smo namenili predvsem spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci si lahko pokažejo kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno hrano jedo, kakšen jezik govorijo, itd.
Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd. S tem bomo pripomogli h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju, še posebno sedaj, ko postaja svet vedno bolj odprt in dostopen.
Vsaka šola in vrtec, ki bo sodelovala pri projektu »Pomahajmo v svet« in uspešno sledila programu, si bo pridobil časten naziv “Strpen vrtec”/”Strpna šola”, kar bo lahko otrokom, staršem in celotnemu strokovnemu timu v velik ponos. Šole in vrtci bodo s tem pokazale, da otroke učijo strpnosti in razumevanje drugačnosti v vseh oblikah. Znanje, ki ga bodo majhni in veliki v projektu »Pomahajmo v svet« pridobili, jih bo vodil k razumevanju, razumevanje pa jih bo vodilo k sprejemanju.
Z mednarodnim SODELOVANJEM IN POVEZOVANJEM MAJHNI in VELIKI, TAKŠNI in DRUGAČNI gradimo mostove prijateljstva med VSEMI ljudmi, nacijami, verami…

– TRAJANJE : od septembra 2018 – Junija 2019

– ZADOLŽITVE: strokovne delavke oddelka, v katerih se projekt izvaja

4. DOKUMENTIRANJE:
– opazovanje
– oglasna deska za starše
– objava v zbornikih
– spletna stran vrtca

5. SPREMLJANJE IN PREVERJANJE:
– akcijski načrti
– zapisi o javljanju
– načrt o delo
– izjave otrok, povratna informacija staršev
– evalvacija
– izmenjava med strok. delavci

6. POROČANJE:
– zaključno poročilo

(Skupno 50 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost