Skoči na glavno vsebino

DOSEŽKI PROJEKTOV ( iz Poročila o realizaciji in samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2016/17)

Dosežki v projektu ETIKA IN VREDNOTE:

 • Odrasli – pogled vase, naša ravnanja, smernice, …
 • Otroci – odnos do, komunikacija z, medgeneracijsko sodelovanje,….
 • Zavrteli smo krog in obdelali vse module projekta Etike in vrednot
 • V mesecu marcu  smo prejeli ankete za zaposlene in starše, obdelali jih bodo na inštitutu za Etiko in vrednote do oktobra 2017
 • Tudi v letošnjem šolskem letu nas je obiskal gospod Kozoderc in bil navdušen nad našim delom.  Skupaj smo dorekli nekaj podrobnosti za nadaljevanje projekta na regijskem področju. Podajanje dobre prakse vrtcem, ki še niso vključeni v projekt.
 • Zvezek etike in vrednot je v letošnjem letu potoval med starši skupin
 • V sodelovanju z mrežo ogled posnetka čuječnost – Vita Poštuvan
 • Delavnice na temo KODEKS ETIKE IN VREDNOT V VRTCU

Dosežki v projektu ZDRAVJE: 

 • S projektom zdravje smo lahko povezali vsa področja kurikula. 
 • Otrokom smo privzgajali vrednote zdravja in preko otrok prenašali vrednote v družine. 
 • Z vsebinami in cilji, ki smo jih načrtovali smo vplivali na zdrav način življenja ter na vsakodnevna opravila ( gibanje, prehrana, pitje zadostne količine vode, počitek..).
 • Spoznali so, da z zdravim in varnim okoljem vplivamo na dobro počutje posameznika.
 • Otroci so spoznali različne načine/ poti ohranjanja in krepitve zdravja.
 • Preko vzgleda odraslega so pridobivali znanje o skrbi za svoje zdravje.
 • Projekt zdravje smo vnašali v izvedbeni kurikul skupine in vrtca (projekt je postal kot »način življenja«).
 • Vsebine smo prepletali  z aktualnostmi. 

Dosežki v projektu VARNO S SONCEM: 

 • Otroci na starše prenašajo znanje o nevarnih vplivih sonca na kožo in zdravje.
 • Upoštevajo pravila v zvezi z nevarnimi vplivi sončnih žarkov in ozavestijo priporočila za zaščito pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov ( pravilo sence, zakaj je pomembno, da nosijo pokrivala, ..).
 • Pozitivni vzgledi delavcev vrtca, strokovnih delavcev v oddelkih.

Dosežki v EKO projektu:

 • Eko vsebine vnašamo v sam izvedbeni kurikul, so kot naš način življenja. 
 • Povezovanje z vsemi področji kurikula
 • Pozitiven odnos do narave, skrb za..
 • Predstavitev dobrih praks in s tem promocija vrtca ( Altermed, članki..). 

Dosežki v projektu SAY HELLO- POMAHAJMO V SVET:

 • V njem smo z uporabo novodobne tehnologije prepoznali možnost izmenjave znanj in izkušenj med partnerji.
 • obogatitev kurikula in tudi priložnost za razvoj strokovnih delavcev.
 • vzgojiteljeva avtonomnost in spretnost vpletanja aktivnosti, ki so del programa v Kurikul in LDN vrtca.
 • Umestitev ciljev projekta v našo vizijo in dejavnosti načrtovati kot nadgradnjo naših prioritetnih ciljev.
 • Pozitivna komunikacija med otroki in odraslimi enega in drugega vrtca. 
 • Otroci so si krepili vrline sodelovanja, sočutnosti, odgovornosti in prijateljstva, ki se lahko ohranjajo skozi daljše časovno obdobje.
 • Skozi dejavnosti  so prihajali v interakcije z drugimi otroki in kulturami. 
 • Spoznavanje Slovenije in drugih kultur in civilizacij ter priložnosti za prikaz naših posebnosti, lepot okolja v katerem živimo.

Dosežki v projketu MALI SONČEK:

 • Z različnimi gibalnimi dejavnostmi smo spodbudili željo navade in potrebe po športnem udejstvovanju.
 • Spoznali so nove športne prvine, naloge. 
 • Zaznavali in odkrivali so svoje telo, preizkušali kaj zmorejo.
 • Naučili so se skrbeti za svojo varnost in varnost drugih udeležencev. 
 • Spoznali so, da je gibanje  pomembno za telo in telesno vzdržljivost.
(Skupno 5 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost