Skoči na glavno vsebino

V enoti Frankolovo imamo tri oddelke predšolskih otrok, od tega dva oddelka (1. in 2. starostno obdobje) v matični hiši, naš oddelek pa domuje v prostorih t. i. »stare šole«. Smo najstarejša heterogena skupina 2. starostnega obdobja (4–6 let), v katero je vključenih 20 otrok, in sicer 15 fantov in 5 deklic. Zanje skrbiva vzgojiteljica Klaudija Lubej in pomočnica vzgojiteljice Lidija Kračun, ki spremljava otroke prvo šolsko leto, vendar jih dobro poznava že iz preteklih let, saj v enoti Frankolovo ves čas stremimo k tesni povezanosti in sodelovanju vseh treh skupin. V oddelku imamo dva otroka, ki potrebujeta dietno prehrano. Smo »pisana druščina«, saj se otroci med seboj zelo razlikujejo tako po interesnih kot po razvojnih značilnostih in sposobnostih, zato je naš moto: »Bodi to, kar si, tak si najboljši!«.

V tem šolskem letu se bova trudili za kakovostno in timsko delo z otroki ter za kvalitetne odnose s starši. Nenehno bova skrbeli za spodbudno učno okolje, v katerem bodo imeli otroci na voljo pestro izbiro sredstev in materialov za ustvarjanje, za ugodno čustveno in socialno vzdušje ter jim nudili dovolj priložnosti ter časa za pridobivanje izkušenj in ustvarjalno raziskovanje. Prednostni nalogi v našem oddelku, z ozirom na prioritetne cilje vrtca, nama bosta pri otrocih razviti odgovoren odnos do sebe in drugih. To bova spodbujali s primernim zgledom in dejavnostmi. Čez celo leto bova skrbeli tudi za zgodnje opismenjevanje otrok z bogatim opismenjevalnim okoljem. Vse dejavnosti so načrtovane preko igre, ki je osnovna dejavnost predšolskega otroka, hkrati pa tudi najbolj naraven način izkustvenega učenja in razvoja. Z ozirom na to, da smo v manjšem kraju, si bova prizadevali za tesnejše sodelovanje z ožjo in širšo okolico kraja (OŠ Frankolovo, KS Frankolovo, Turističnim društvom ter drugimi društvi in institucijami). Sodelovali bomo v različnih projektih (Mavrični bralček, Mali sonček, Turizem, Eko vrtec …).

 

Želimo si, da bi se otroci in odrasli v našem vrtcu čim bolje počutili, zato se bomo skupaj trudili za oblikovanje prijetnega sožitja ob druženju, igri in delu.

(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost