Skoči na glavno vsebino

Začeli smo novo šolsko leto. V enaindvajsetih skupinah je skupaj 366 otrok . do konca koledarskega leta pričakujemo še 17 otrok, ki se bodo vključili v obstoječe skupine.

Zaposlenih je 45 strokovnih delavcev, 8 delavcev v kuhinji, 3 v administrativno-računovodski službi, organizatorka zdravstveno higienskega režima, svetovalna delavka in hišnik, ki mu pomagata še voznik in vzdrževalec, ki sta pri nas zaposlena v deležu.
Da nam je vsem lepo in sledimo viziji in prioritetnim ciljem skupaj z vsemi zaposlenimi skrbita pomočnica ravnateljice in ravnateljica.

Uvodna pedagoška konferenca, ki je imela na dnevnem redu predvsem osnutek letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/14 in priprave na uvodne roditeljske sestanke je bila 28.8.2013. Na njej smo se tudi dogovorili, da se na spletni strani vrtca skupaj z načrtovanimi vsebinskimi sklopi, oblikami sodelovanja s starši… predstavi vsaka skupina. Vsi strokovni delavci smo prejeli osnutek samoevalvacije in realizacije LDN za šolsko leto 2012/13. Do zbora delavcev lahko po posameznih aktivih, vhodih ipd. predlagamo morebitne spremembe, dopolnitve, predloge…

Uvodni roditeljski sestanki so potekali od 16.9.2013 do 27.9.2013.

Ker smo eko vrtec, skrbimo tudi za živali. Skupaj s starši smo na povabilo eko koordinatorice, ge. Katje Kovač Grosek, izdelali nekaj prezimovalnic za žuželke in ptičje hišice. Nameščene so v okolici vrtca, tako da lahko opazujemo njihove obiskovalce.

 

Zeliščni vrt

Zeliščni vrt s hotelom za žuželke in ptičjo krmilnico.

20.9.2013 je potekal Dan mobilnosti pod sloganom »Eko pod smreko«.

Dan mobilnosti

Lutkovna igrica pod šotorom.

 

V tednu otroka smo se še posebej posvetili ustvarjanju z naravnimi materiali. Pobrali smo zelišča iz naših vrtov in pričeli s pripravo herbarijev.

Teden otroka   

Teden otroka 2

Pozdravljajo nas otroci skupine gospe Kovač Grosek.

 

Od 24.9. do 26.9.2013, so potekali strokovni aktivi posameznih starostnih skupin. Glavna naloga je bila dopolnitev LDN in delo na prioritetnih ciljih.

 

3.10. 2013 smo v okviru tedna prijaznosti društva Izvir iz Nove Cerkve gostili okroglo mizo z naslovom Dan brez laži, ki jo je vodil pater gospod Branko Cestnik.

Okrogla miza

 

10.10.2013 smo na Zboru delavcev potrdili LDN za šolsko leto 2013/14.

 

15.10.2013 je potekalo prvo srečanje Sveta staršev v tem šolskem letu. Na njem smo predstavili realizacijo dela v preteklem šolskem letu in osnutek LDN za šolsko leto 2013/14. Pogovorili smo se o dodatnih predlogih staršev, odgovorili na nekaj vprašanj in si zaželeli uspešno šolsko leto.

 

16.10.2013 smo obnovili certifikat Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.

Presoja 

Zaključni sestanek s presojevalkama in presojenimi

KZP znak

 

V tem šolskem letu pod okriljem Zavoda za šolstvo in naše konzulentke Tamare Maleševič začenjamo z izvajanjem inovacijskega projekta Spodbujanje otrokovih močnih področij.

 

Lepo sobotno jutro, 19.10.2013, smo se zaposleni podali na prijeten pohod, ki smo ga popestrili s kostanjevim piknikom pri planinski koči PD Vojnik. Otroke je na poti spremljal in jim kakšno zagodel škratek, na koncu pa smo jim pripravili še super palačinke.

Pohod zaposlenih

23.10.2013 je zasedal Svet zavoda., ki je na seji sprejel samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2012/13 in LDN za šolsko leto 2013/14.

 

24.10.2013 smo se vsi strokovni delavci seznanjali z NTC metodo – spodbujanje razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju. Program NTC sestavljajo različne igre za otroke, ki temeljijo na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov in ki po izsledkih različnih raziskav še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav v času najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do približno desetega leta starosti. 

NTC

Predavanje za strokovne delavce sta izvedli ga. Montana Tratnik in ga. Alenka Ocvirk 

 

Na tradicionalni slovenski zajtrk smo se pripravljali kar cel teden. Posebno pozornost smo namenili zdravim živilom, pogovorom o pomenu zdravega prehranjevanja, pripravi zdravih napitkov, sladic ipr. Starejši otroci so si sami spekli kruh, v veliko skupin pa so nastali še slastno dišeči medenjaki. Tradicionalni slovenski zajtrk je bil v vseh skupinah praznično serviran, zanj pa smo si vzeli tudi nekaj več časa. 

 

Peka kruha

Priprava kruha za zajtrk, v naši kuhinji

 

Priprava malice

Nastajanje zdrave malice v skupini gospe Čretnik Damjane

 

Priprava čajev

Skupina gospe Fevžer Irene je pripravila zdravilne čaje

  

Aron

Skupina gospe Irene Fevžer je v naš vrt posadila sadiko aronije. Pred tem smo poskusili njene plodove. 

 

Kmetija Sleme

Gospa Slemenšek je otrokom predstavila življenje na kmetiji

 

Servetki

Skupina gospe Vesne Kalčič pri pripravi pogrinjkov 

 

Kruh

Skupina gospe Romane Suholežnik pri pripravi kruha

 

Žemljice

Skupina gospe Katja Kovač Grosek si je pripravila mini žemljice

 

Zajtrk

Skupina gospe Magde Šrekl pri zajtrku

 

Obisk župana

Pri zajtrku se nam je pridružil gospod župan

 

Teden ponovne uporabe odpadkov od 18.11. do 22.11.2013. V vseh oddelkih smo se pogovarjali o nastajanju odpadkov in o tem, kaj lahko sami naredimo, da jih zmanjšamo. Iz odpadne embalaže smo naredili najrazličnejše izdelke, ki smo jih razstavili pri vhodu v vrtec.

 

Tudi v tem letu vsak prvi teden v mesecu pridno zbiramo odpadni papir. Kontejner zanj je na voljo pred vrtcem v Vojniku.
Otroci tudi v tem letu z zbiranjem odpadnih pokrovčkov pridno skrbijo, da je naš Zamaškojed vedno sit. V tem letu zamaške zbiramo za Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju »Vesele nogice«.

Zamaškojed 2-1 

Mesec požarne varnosti smo popestrili z izvedbo vaj evakuacije v Vojniku in na naših enotah. Otroci so obiskali tudi sedeže gasilskih domov, kjer so imeli možnost pogledati opremo in gasilska vozila.

Frankolovo st

Preverjanje prisotnosti ob vaji evakuacije skupine v Stari šoli na Frankolovem

Frankolovo e

Zbirno mesto evakuacije vrtca Frankolovo 

Obisk gasilcev

Na obisku v gasilskem domu Vojnik

 

14.11.2013 smo izvedli notranje izobraževanje »Požarni red za zaposlene v kuhinji«, kjer smo zaposlenim predstavili naloge v primeru evakuacije in pregledali bistvene sestavine požarnega reda in njegovo vsebino.

V času od 14.10.2013 do 23.10.2013 so se strokovni delavci v okviru študijskih skupin, ki so potekale v Zrečah izobraževali v delavnicah na temo Spodbujanje zgodnje pismenosti v vrtcu v povezavi z medijsko pismenostjo. Predavateljici ga. Marinka Kovše in ga. Simona Žnidar sta posebej poudarili povezavo med mišljenjem in govorom otrok v kontekstu spodbujanja razvoja metakognicije. Primere dobre prakse lahko strokovni delavci predstavijo v spletnih učilnicah Zavoda za šolstvo.

5.11.2013 smo strokovni delavci imeli strokovno izobraževanje v sklopu programa Učenje učenja, ki ga izvajamo pod okriljem Šole za ravnatelje. Tokrat smo prepoznavali najpomembnejše deležnike okolja in ovrednotili uspešnost sodelovanja z njimi.

 

12.11.2013 je v športni igralnici v Vojniku potekalo predavanje za starše. Ga. Simona Žnidar je spregovorila o tem, na kaj vse moramo biti pozorni v pogovoru z otroki.

pogovor z otrokom

 

19.11.2013 so v vseh oddelkih vrtca potekale ustvarjalne delavnice za starše, v katerih so nastajali čudoviti izdelki, ki jih bomo prodali na predprazničnem bazarju. Poleg ustvarjanja pa so delavnice imele za cilj še druženje in predvsem sodelovanje na nek poseben, nevsakdanji način.

Delavnice

Starši na delavnicah

Starši pri pripravi želvic v skupini gospe Katje Kovač Grosek 

 

Za otroke, ki vrtca ne obiskujejo, smo na enoti Frankolovo in v Vojniku pripravili Cicibanove ustvarjalne delavnice. Čeprav se jih je udeležilo zelo malo otrok, so tisti, ki so prišli lahko začutili našo toplino in prijetno delovno vzdušje.

 

21.11.2013 smo strokovni delavci z zadnjim sklopom izobraževanja Profesionalni razvoj in učenje učenja zaključili program Učenje učenja. Presodili smo vsebine in metode dela v programu z vidika lastnega profesionalnega razvoja, ozavestili razsežnosti in prvine učenja in začrtali nadaljnje dejavnosti na področju učenja učenja na osebni in organizacijski ravni.

 

Na natečaj Unicefa smo poslali dve punčki in z njima prispevali k rešitvi dveh otrok pred šestimi nalezljivimi boleznimi.

UNICEF

Punčko iz cunj sta izdelali ga. Damjana Čretnik in ga. Petra Narobe, s svojimi spretnostmi pa je pomagala še ga. Jerneja Marčič

 

5.12.2013 smo medse povabili upokojene delavce vrtca. Prinesli so nam prav posebno toplino, spomine in vedrino. Dopoldne je bilo prav posebno za številne otroke, ki so v naših obiskovalcih, ki so si z veseljem ogledali delo in življenje v vseh skupinah, prepoznali dedke in babice. Našim upokojencem želimo trdnega zdravja, jasnih misli in predvsem (vsaj kdaj pa kdaj) malo časa, da nas obiščejo.

Upokojenci 

Tudi v tem letu vsak tretji četrtek v mesecu pridno obiskujemo stanovalce Špesovega doma in za slavljence v mesecu pripravimo kratek program in pozornostna darilca. Utrne se kakšna solzica, prijeten spomin in želja, da se naše sodelovanje nadaljuje. Bogatimo drug drugega.

Zbor

Pevci skupine gospe Damjane Čretnik na nastopu v Špesovem domu

 

Otroci iz skupine v stari šoli Frankolovo redno telovadijo v šolski telovadnici in tako skrbijo za svoje zdravje, z druženjem s prvošolci pa spoznavajo šolsko življenje.

Telovadimo

Mali športniki s Klaudijo v veliki telovadnici OŠ Frankolovo

Sklad Vrtca Mavrica je našim dobaviteljem in sodelavcem tudi letos poslal prošnjo za pomoč pri pridobivanju sredstev, s katerimi lahko nekaterim družinam pomagamo pri plačilu nadstandardnih dejavnosti, obogatimo športni kabinet in podpremo nakup didaktičnega materiala za otroke s posebnimi potrebami.

 

12.12.2013 smo pripravili čarobno popoldne z druženjem družin in zaposlenih vrtca. Program, ki so ga popestrili naši Mavrični pevčki pod vodstvom gospe Katarine Antloga in učenci dramskega krožka OŠ Vojnik pod vodstvom gospe Lidije Eler Jazbinšek in gospe Maše Stropnik, sta vodila dobra vila in snežak, za animacijo vseh prisotnih pa so skrbela še druga pravljična bitja.

Bazar

 

Snežak

Zelo, zelo si želimo zime… Tako zelo, da smo si v prav v vseh skupinah izdelali ljubke snežake

 

Bazar 2 

Dogajalo se je marsikaj….

 

Bazar 3

Bazar 4

Bazar 5

Bazar 6

Bazar 7

Bazar 8

Mavrični pevci

Bazar 9

Zvezdice OŠ Vojnik so nam pokazale čarobnost pravega prijateljstva

Bazar 10 

Voščilo in nasvidenje v novem letu

 

Koledarsko leto se je zaključilo s srečanji v vseh skupinah, nastopali pa smo še na prireditvah, ki so se zgodile na enotah – POŠ Nova Cerkev, POŠ Socka in POŠ Šmartno v Rožni dolini.

 

V zadnjih dneh tega leta so nas obiskala pravljična bitja, ki so nam v naših igralnicah pustila čudovita presenečenja. 

Božiček

Božiček 2

Božiček 3

Božiček 4

 

27.12.2013 nam je Turistično društvo Vojnik podelilo Posebno priznanje za urejeno okolico. Zaslužili smo si ga s pridnim delom in skrbjo za urejenost naših zelenic, cvetličnih lončkov, zeliščnih in zelenjavnih vrtov… Priznanje je nagrada vsem zaposlenim in otrokom, ki pri vseh opravilih zelo radi sodelujejo. 

Potrdilo 

Leto 2013 smo zaključili veseli in zadovoljni. Polni načrtov jadramo v leto 2014. Hvala vsem, ki z nami stopate po poteh mavrice. Za vas in z vami se bomo trudili biti dobri tudi v prihodnje. 

 

Letošnji novoletni prazniki so bili zelo kratki, takoj za njimi pa smo začeli pridno razmišljati o izvedbi naših delavnic za razvijanje močnih področij otrok. Ugotovili smo, da moramo najprej poskrbeti za to, da bodo otroci pogumno zakorakali tudi v druge igralnice in se udeležili dejavnosti, ki jih bodo vodile tudi druge strokovne delavke (v sosednji igralnici ali na vhodu). V tednu od 13.1. do 17.1. smo tako po posameznih vhodih odprli vrata igralnic in spodbujali prehode.

Hodnik-1

Hodnik -2-1

Hodnik -3-1

Ustvarjalni kotički in priložnost za igro s prijatelji iz sosednje igralnice so nastajali tudi na hodnikih

 

V času od 13.1. do 20.1. 2014 smo v športni igralnici izvajali gibalne aktivnosti po NTC metodi za vse otroke. Otroci so se delili v starostno mešane skupine.

Gibalne aktivnosti-1

Gibalne aktivnosti -2-1

Gibalne aktivnosti -3-1

Gibalne aktivnosti -4-1

Mali športniki iz skupin, ki sta jih vodili strokovni delavki Anja Leskovar in Polonca Kralj

 

Strokovni delavci, ki si želijo spoznati veščine in tehnike mediacije, so z izobraževanjem začeli 14.1.2014.

 

15.1.2014 smo vsi strokovni delavci prisluhnili predavanju Simone Levc. Spregovorila nam je o tem kako lahko otroku pomagamo do boljšega govora.

 

18.1.2014 se je tim strokovnih delavk na prvem mednarodnem srečanju z ustvarjalci projekta Pomahajmo v svet (Say hello to the world) v vrtcu Radeče seznanil s projektom ter primeri dobrih praks pri vključitvi vanj.

 

21.1.2014 je drugič v tem letu zasedal Svet staršev. Na seji so sprejeli Poslovnik sveta staršev, predstavljen pa je bil tudi Pravilnik o varnosti otrok in inovacijski projekt. Izvoljeni so bili predstavniki staršev v upravni odbor sklada vrtca.

Od 21.1. do 30.1. 2014 smo izvajali ustvarjalne delavnice v sklopu inovacijskega projekta Spodbujamo otrokova močna področja. Strokovne delavke so pripravile različne izzive, spodbude in vsebinsko bogate aktivnosti in na ta način spodbujale in krepile otrokova močna področja.

Ustvar. del. -1-1Ustvar.del. -4-1

Ustvar.del. -2-1Ustvar.del. -5-1

Ustvar.del -3-1Ustvar.del. -6-1

 

 

Skupine, ki jih vodijo vzgojiteljice:Fanika Čečko, Damjana Čretnik, Irena Fevžer, Anja Leskovar in Romana Suholežnik so se priključile vseslovenskemu projektu NIVEA Podarite nam modro srce.

VALENTINOVO

Izdelki otrok iz skupine vzgojiteljice Irene Fevžer

 

Skupina otrok vzgojiteljice Romane in pomočnice vzgojiteljice Petre so s svojimi likovnimi izdelki zopet polepšale vhod Sparove trgovine v Arclinu.

V popoldanskem času se odvijajo razne dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Stonogice so svoje delo predstavile tudi staršem.

STONOGICE

Stonogice imajo rade svojega gospoda tamburina

 

24.1.2014 smo prejeli rezultate opravljene ankete v projektu Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, v katerega smo vstopili z zavedanjem pomena vrednot v vzgoji in izobraževanju in našega pomena kot enega glavnih dejavnikov oblikovanja osebnosti in medosebnih odnosov.

 

» Za vzgojo enega otroka je potrebna vsa vas.« (afriški pregovor)

 

27.1.2014 je na drugi seji v tem šolskem letu zasedal Svet zavoda. Sprejet je bil Pravilnik o varnosti otrok v našem vrtcu in Poročilo inventurne komisije.

Na drugem strokovnem aktivu ( 4.2.2014) smo dopolnili akcijske načrte za tretji prioritetni cilj in po timih zapisali kriterije za posamezna močna področja.

V duhu praznovanja kulturnega praznika smo si starejši otroci v četrtek, 6.2.2014, v kulturnem domu v Šmartnem v Rožni dolini ogledali predstavo v izvedbi dramske skupine POŠ Šmartno v Rožni dolini pod vodstvom gospe Monike Dimec. V mlajših skupinah so otroci poslušali pravljice in krajše dramatizacije.

PREDSTAVA SM

 

6.2.2014 smo bili gostitelji Strokovnega aktiva ravnateljic samostojnih vrtcev v Savinjski regiji.

Pri nas ni težav, niti ko smo brez elektrike. Takrat delamo na »sladke računalnike«

RAČUNALNIK

 

12.2.2014 je zasedal upravni odbor sklada. Sprejeli so letno poročilo, obravnavali prošnje za pomoč pri plačilu plavalnega tečaja in se pogovorili o načrtih do konca šolskega leta.

 

13.2.2014 so nas obiskali predstavniki Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje. V skupinah so se z otroki pogovarjali o vzrokih invalidnosti, težavah, na katere naleti oseba na vozičku, športih, s katerimi se ukvarjajo invalidi… Obisk je poglobil naše delo na področju spoznavanja in sprejemanja različnosti, spoštovanja življenja in vrednot.

Invalidi-1

Pogovor z otroci v skupini vzgojiteljice Vesne Kalčič

 

14.2.2014 smo dan posvetili razmišljanju o prijateljstvu, ljubezni in razumevanju.

SRČKI

Valentinovo-1

Prijatelj je nekdo, ki te razume…

 

Tudi mi smo dihali z našimi športniki in si naredili svoje olimpijske igre. Naredili smo si tudi vso potrebno športno opremo in pripomočke za navijače.

SMUK

Otroci iz skupine vzgojiteljice Irene sredi smukaške vožnje

 

NAVIJAČI

Prepričani smo, da smo k uspehom z navijanjem prispevali tudi mi

 

SERVIS SMUČI

Še zadnji »servis« in potem gremo na pot…

 

V tednu od 17. do 21. marca so naši najstarejši otroci obiskovali plavalni tečaj, ki smo ga v bazenu Golovec organizirali skupaj s Športno zvezo Celje.

PLAVALNI T

PLAVALNI T 2

 

18.2.2014 se je v našem vrtcu sestal regijski aktiv svetovalnih delavcev, ki ga vodi gospa Tina Ošlak.

 

Na pedagoški konferenci, 20.2.2014, smo gostili g. Danila Kozoderca iz Inštituta za preučevanje etike in vrednot, ki nam je predstavil program Etike in vrednot, spletno stran projekta, gradiva in predlagane aktivnosti. Naša varuhinja etike in vrednot nam je predstavila rezultate ankete etike in vrednot. Vrednost vključitve v program je njegova podpora našemu vzgojnemu poslanstvu.

 

V času počitnic smo se pridno pripravljali na sodelovanje na tradicionalnem pustnem karnevalu v Novi Cerkvi, ki so se ga udeležile skupine iz Socke, Nove Cerkve, Frankolovega in Vojnika.

Priprave pust

Pri pripravi so pomagali starši – enota Frankolovo na delu

Sovice Fr

Naše sovice iz enote Frankolovo z Lidijo in Klaudijo (foto: Jambriško)

Snezaki

Veseli snežaki iz skupine Damjane in Polone (foto: Jambriško)

Pikapolonice

Pikapolonice iz Nove Cerkve (foto: Jambriško)

Ameriski slamniki

Enota Socka je poskrbela za to, da imajo pridne čebelice polne roke dela (foto: Jambriško)

Vile

Otroke so spremljale dobre vile vseh letnih časov – strokovne delavke vrtca (foto: Jambriško)

Pust Vojnik

Zabavali smo se tudi na pustni torek – skupina Damjane Čretnik pred odhodom po Vojniku

 

5.3. 2014 je zasedal Svet zavoda, ki je obravnaval in sprejel Poročilo o delu zavoda v letu 2013, Publikacijo za prihodnje šolsko leto in se seznanil s postopkom vpisa za šolsko leto 2014/2015.

Ker skrbimo tudi za higieno in svoje zdravje, smo se skupaj z Mojco Vasle pogovarjali o umivanju rok ter se s pomočjo zgodbice naučili tudi pravilnega umivanja rok.

Umivanje rok

15. 3. 2014 se je skupina strokovnih delavk udeležila strokovnega posveta društva Vzgojiteljica v Žalcu. Za posvet z naslovom Kurikul vrtca – včeraj, danes in jutri smo pripravili kar šest strokovnih prispevkov predstavitve prakse, ki so objavljeni v posebnem izvodu Vzgojiteljice. V sklopu Otrokove pravice in dnevna rutina je ravnateljica predstavila naše delo na področju opolnomočenja strokovnih delavcev in otrok za spopadanje s konflikti v življenju.

26.3.2014 smo se na zboru zaposlenih srečali z fizioterapevtko metode McKenzie, gospo Zrnec Barbko, ki nam je v sklopu predavanja in demonstracije pokazala pot, kako lahko zmanjšamo in preprečujemo bolečino v križu in vratu.

Svet staršev je zasedal v četrtek, 27.3.2014. Ravnateljica je pohvalila delo predstavnikov oddelkov, saj preko njih poteka sodelovanje z vsemi starši otrok. Dogovorili smo se, da srečanje pod šotorom v obliki različnih dejavnosti za otroke pripravijo in izvedejo starši. Delovni naslov prireditve: Starši otrokom Mavrice.

Prva domena v projektu Etika in vrednote v našem vrtcu je bila posvečena ZNANJU in MODROSTI. Razmišljali smo o tem zakaj ju v življenju vse potrebujemo, kje in kako ju pridobivamo in od koga vse se sploh lahko učimo.

Polz na potep

Ob pravljici Polž na potepu smo se z Damjano pogovarjali o tem kako lahko drug drugemu pomagamo

Etika in vrednote

Ker si želimo, da starši spremljajo naše dejavnosti v programu in nadgrajujejo naše delo, smo pripravili oglasno desko, na katero lahko sproti zapisujejo predloge, ideje, mnenja…

 

Enota Socka se je skupaj s šolo prijavila na natečaj Cinkarne Celje in skupaj s starši na materinski dan po uvodnem kulturnem programu izdelovala mini klopce iz odpadnega lesa, kolaže in čisto prave klopi iz odpadnih palet.

Socka klopi

Prav nihče ni bil brez dela…

Socka klopi 2

Poglejte, kaj vse znamo in zmoremo – med sabo pa si seveda pomagamo

Socka klopi 3

Po zaslugi naših očkov so nastale zelo, zelo uporabne klopi…

Marec smo posvetili družinam, praznovanjem…

Druzine

Druzine 2

Otroci iz enote Frankolovo so se skupaj s šolarji OŠ Frankolovo predstavili na prireditvi ob materinskem dnevu.

Druzine 3

Enota Šmartno v Rožni dolini na odru

Druzine 4

Presenečenje so pripravili tudi otroci iz kombinirane skupine enote Frankolovo

Druzine 5

Starši kot opazovalci našega ustvarjanja in … ( iz skupine Irene Štravs)

Druzine 6

… naši pomočniki v skupini Irene, Anice in Aleksandre

Druzine 7

Srečanje s starši v skupini Suzane in Saše

Dramatizacija Magda LUka

Skupina Magde in Luka je za druženje s starši pripravila zanimivo dramatizacijo 

V sklopu projekta Zemlji prijazen vrtec so otroci v skupini Romane in Petre pod vodstvom gospe Tanje Gobec pripravili testo za kruh.

Kruh Romana

Na začetku je zelo zabavno…potem pa postane tudi malce utrujajoče

Kruh Romana 2

Sami smo zmleli polnozrnato moko, iz katere smo kasneje spekli še OKUSNE PALAČINKE

 

S skupino Romane in Petre smo na sejmu Altermed pripravili čudovit razstavni prostor na temo V BABIČINI KUHINJI

Altermed

 

 

Uvajamo načela NTC metode. Ob zavedanju, da najbolj učinkovito učenje poteka v stanju otrokove miselne in telesne aktivnosti, smo zelo pozorni na kakovost učnega okolja in ponudbo diferenciranih izzivov. Trudimo se poskrbeti, da učno okolje ponuja dovolj konkretnih in zanj smiselnih vsebin ali materialov.

NTC Sabina

Prepoznavanje simbolov v skupini vzgojiteljice Sabine Tavzes

NTC Sabina 2

Ker poznamo vse avtomobilske oznake, smo lahko obiskali tudi pravi avtosalon

 

29.3.2014 smo se na pohod po Modrijanovi poti odpravili Mavrični planinčki. Hudo luknjo in staro hišo s črno kuhinjo nam je pokazal g. Franc Ofentavšek, ki nam je povedal tudi zanimivo anekdoto o izgubljenem zmaju. Prav vsi smo pogumno prestali planinski »krst« in opravili vse naloge v Cici dnevniku. Veseli smo bili, ker nas je pri cerkvi na Svetem Tomažu pričakal predsednik PD Vojnik, g. Mirko Blazinšek.

Planinske mamice

Naše »planinske mamice« – Mojca, Tina in Romana

Planincki

Smo sicer utrujeni, a zelo ponosni nase…

 

3.4.2014 smo vrata v vseh enotah odprli za naše bodoče »mavrične« otroke. Obiskali so nas predvsem najmlajši, ki bodo do jeseni komaj napolnili prvo leto.

 

Od sedmega do enajstega aprila je potekal vpis novincev za naslednje šolsko leto. Na novo smo vpisali 116 otrok.

 

V polnem zamahu je tudi projekt Mali sonček.

Mali sonček

Skupina Sabine Tavzes na pohodu – tisti dan smo zelo dobro spali

Mali sonček 2

Smo zelo spretni športniki – izmenična skupina Polone in Damjane 

 

Radi smo na prostem.

Na prostem

Izmenična skupina na popoldanskem sprehodu lovi dežne kapljice

Na prostem 2

Najmlajši pred izzivi – »mačji kašelj«

Na prostem 3

Igra z naravnimi materiali – storži in kamenčki (skupina Suzane in Saše)

 

Prvi teden v aprilu smo namenili čiščenju okolice, urejanju gredic, pometanju teras, sajenju dreves in še česa, kar je prispevalo k zadovoljstvu vseh.

Čiščenje okolice

Pomagali smo prav vsi – skupina Andreje in LucijePomagali smo prav vsi – skupina Andreje in Lucije

solata

Ker smo regrat in trobentice sami nabrali, smo prav vsi poskusili odlično solato – skupina Damjane Čretnik

Sajenje jabolka

Posadili smo jablane, ki komaj čakamo, da malo zrastejo…

 

Strokovni aktivi so srečanje v četrtek, 10.4.2014, namenili poglobljenemu delu na področju načrtovanja za daljše časovno obdobje s ciljem izboljševanja obstoječe prakse.

 

12.4.2014 so naši planinci opravili pohod na Kunigundo.

Kunigunda

Pozdrav iz Kunigunde

 

17.4.2014 je staršem predavala gospa Simona Levc.

 

V zadnjih dveh tednih aprila je v sklopu inovacijskega projekta potekal drugi sklop delavnic za razvoj otrokovih močnih področij.

Močna področja

Eksperimentiranje z zrakom v skupini vzgojiteljice Vesne Kalčič

Močna področja 2

Mešali smo barve – večji takole

Močna področja 3

Mlajši pa takole…

Močna področja 4

Super bi bilo, če bi se dalo narediti vsaj majhno luknjico…

Močna področja 5

Skupina Suzane in Saše- mi bi raje pacali…

Močna področja 6

Mi pa rišemo… (skupina Suzane in Saše)

Močna področja 7

Tole bi lahko najmlajši v skupini Suzane in Saše počeli ves dan

Močna področja 8

Dodajali vodo, druge barve…

Močna področja 9

Ustvarjali z vodo

Močna področja 10

Igra z vodo – če se ne bi zaščitili, bi bilo… v skupini Suzane in Saše

Močna področja 11

Suzana in Saša sta nam pripravili igro z brivsko peno – bila je zelooo dobra

Močna področja 12

Razvrščali – mi takole… ( skupina Sabine in Franje)

Močna področja 13

Mi pa takole… (skupina Andreje in Lucije)

Močna področja 14

Skupina K. K. Grosek pri delu: mi pa že sledimo zaporedju

Močna področja 15

S Suzano razvrščamo po barvah

Močna področja 16

Kaj vse zmoremo – ustvarjamo veter! (izmenična skupina)

Močna področja 17

Pripravljamo pogoje za rast našega fižolčka. Kaj vse potrebuje razmišljajo otroci iz skupine Katje in Metke

Močna področja 18

Kam gre pa tale? Zakaj?

Močna področja 19

Pozorno smo opazovali – kako nastaja »naš fižol«?

Močna področja 20

Zmoremo vtikati, znamo pa tudi razvrščati, razporejati, preštevati…

Močna področja 21

Čira čara – Anja ali ti veš, kaj se bo zgodilo?

Močna področja 22

Testo je da uporabiti na več načinov – vedo otroci iz skupine Suzane in Saše

Močna področja 23

Suzana poskrbi, da je vedno zanimivo – priprava na sajenje kreše

Močna področja 24

Poskušanje risanja s čopiči in vodenkami

Močna področja 25

Če je bilo zunaj premrzlo, smo si sneg prinesli tudi v igralnico – skupina Suzane in Saše

Močna področja 26

Kaj plava in kaj potone? – skupina Damjane in Polone

Močna področja 27

Znamo že toliko, da smo uspešno rešili vse naloge Cici vesele šole – skupina Katje in Metke

 

Obeležili smo tudi Svetovni dan zemlje-22.4.

Dan zemlje

Zelišča nam že zelo lepo rastejo

Dan zemlje 2

Sadimo in presajamo – v skupini Vesne in Adriane

Dan zemlje 3

Razmišljamo – katere bolezni zdravimo z našimi zelišči?

Socka Tulipanovec

V Socki smo skupaj s šolarji zasadili drevo tulipanovca…

 

Ker smo v vrtcu zaposleni prijazni ljudje, ki smo vedno pripravljeni prisluhniti otroku, smo tudi VARNA TOČKA za vse, ki bi potrebovali posluh, pomoč, nasvet, podporo, itd.

Vrata

Unicefov znak Varne točke

 

Frankolovo v naravi

Otroci iz enote Frankolovo lahko uživamo v naravi

 

Komisija za sprejem novincev  za šolsko leto 2014/15 je zasedala v ponedeljek, 12.5.2014. Po zaključenem uradnem vpisu in oblikovanju skupin ugotavljamo, da bomo v naslednjem šolskem  letu lahko vpisali 21 skupin dnevnega programa.

 

15.5. se je v novi telovadnici OŠ Vojnik odvila prireditev Kdor poje, kdor pleše in se igra je v vrtcu Mavrica doma, na kateri so se s pesmijo, plesom in igro predstavile vse naše skupine. Rdeča nit prireditve je bila ljudska pesem in izročilo, saj je prav, da se v današnjem času še prav posebej zavedamo svojih korenin in poznamo lastno dediščino. Prireditev je povezovala Adriana Jezernik.

Kdor plese zbor

Kdor plese ravnateljica

Otrok na mikrofonu

 

 

V maju smo z ciljem izmenjave dobre prakse izvajali kolegialne hospitacije.

 

24.5. 2014 so se naši Mavrični planinčki zopet podali na pot. Tokrat so na nagradnem pohodu TD Vojnik obiskali Veliko planino.

Planincki Velika Planina

 

V zadnjem tednu maja je skupina strokovnih delavk pod vodstvom Polone Kralj za vse otroke vrtca in otroke prvih razredov Oš Vojnik in OŠ Frankolovo odigrala lutkovno igrico Marko Skače. 

Lutkovna predstava 

29.5.2014 je zadnjič v tem šolskem letu zasedal Svet staršev. Pogovorili smo se o organizaciji medpočitniškega časa in se pripravljali na zaključno prireditev pod šotorom.

5.6.2014 sta se skupini Damjane Čretnik in Polone Grum ter Sonje Jankovič in Polone Kolar udeležili 35. Cicibaniade, ki jo je pod okriljem Športne unije Slovenije izvedlo Športno društvo Gaberje. Bili smo odlični tekmovalci in navijači. Čestitamo.

Cicibaniada Damjana Polona

 

Od 6.6. do 8.6. 2014 se je odvijal planinski tabor na Svetem Duhu na Ostrem vrhu. Vodja tabora je bila Tina Ošlak, udeležilo pa se ga je 22 planinčkov, ki so opazovali naravo, raziskovali gozd, se orientirali po naravnih znakih, streljali z loki in večere preživljali ob tabornem ognju. Za naše planinče so poleg sodelavcev doma skrbele še Damjana Čretnik, Mojca Trobiš, Klaudija Hrastnik in Simona Žnidar.

Planinski tabor

Planinski tabor 2

Planinski tabor 3

 

Zadnji strokovni aktiv smo imeli v ponedeljek, 9.6.2014. Posvetili smo ga načrtovanju VIP, evalvaciji prioritetnih ciljev in izhodiščem samoevalvacije za to šolsko leto.

 

10.6.2014 smo v telovadnici enote Vojnik imeli uvodni sestanek za vse starše novincev. Individualni razgovori strokovnih delavk s starši z namenom spoznavanja otrok in njihovih posebnosti bodo v zadnjem tednu avgusta.

 

12. in 13. 6. so naši najstarejši otroci pogumno zakorakali v šolske učilnice in v varnem zavetju svojih vzgojiteljic spoznavali bodoče sošolce, šolske prostore… Seveda pa smo preizkusili tudi ali so »nam prav stolčki in klopi«.

 

19.6.2014 smo se otroci, starši in zaposleni zabavali na prireditvi Starši otrokom Mavrice. Za program na odru, delavnice in želodčke so poskrbeli starši, zaposleni pa smo jim pri tem pomagali. Prireditev je povezovala Katja Žvikart.Ugotovili smo, da se tudi starši, kljub tremi, zelo dobro znajdejo na odru. Obiskal nas je tudi Sparky, ki nas je za celoletno pridno risanje risbic, ki krasijo vhod trgovine v Arclinu, nagradil z žogo in torbo z ritmičnimi instrumenti. Bili smo zelo, zelo veseli. 

Prireditev pod sotorm

 

21.6.2014 smo se zaposleni po zaključni konferenci podali na učno turistično Tončkovo pot, ki na zabaven in duhovit način približa zgodovino kraja Frankolovo, šege in navade tukajšnjih ljudi, etnološko dediščino, kulturne znamenitosti ter živalski in rastlinski svet, življenje in delo utemeljitelja bolgarske stenografije Antona Bezenška.

Zaključna konferenca

 

Predsednica TD Frankolovo, ga. Irma Blazinšek, pri predstavitvi idejne zasnove poti

Zaključna konferenca 2

Pred rojstno hišo Antona Bezenška

Zaključna konferenca 3

 

 

23. 6. 2014 smo se z najstarejšimi otroci iz Vojnika udeležili glasbeno plesne dramatizacije zgodbe Kekec, ki sta jo po motivih Josipa Vandota napisali dijakinji Srednje vzgojiteljske šole in Gimnazije Ljubljana. Na Lemberškem gradu so jo odigrale dijakinje omenjene šole. Po predstavi so sledile plesne delavnice. Uživali smo.

 

23.6. 2014 je zasedal Svet zavoda. Potrdili smo sistemizacijo in kadrovski načrt za naslednje šolsko leto in pogledali Osnutek poročila o LDN in samoevalvacije za šolsko leto, ki se počasi poslavlja.

 

Poslavljali pa smo se tudi po skupinah:

Zaključek Andreja

Skupina Andreje in Anje se je družila ob igri na igrišču, obujali so spomine na prijetne dogodke, sladkali so se s sadjem, ob koncu pa so otroci domov odnesli portolijo in albumčke s fotografijami

 

Zakljucek DamjanaZakljucek Damjana 2

Skupina Damijane in Polone se je skupaj z otroki poslovila od vrtca in odšla v šolo

Zaključek Magda

Skupina Magde in Luke se je poslovila z maturantsko koračnico in zverjaščevo dramatizacijo

Zaključek Romana
V skupini Romane in Petre so se otroci osvežili z žabjim napitkom in odplesali žabji ples

 

 

Takole…

 

bilo je veliko vsega in veliko dobrega. Vsak je lahko vzel košček njemu ljubega, se izkazal in dokazal – če je bila volja je bilo vse drugo nepomembno.

 

Začenjajo se sicer poletne počitnice, ki pa za nas ne pomenijo samo počitka, morja… ampak tudi druženje  z novimi prijatelji  (majhnimi in velikimi)  in priložnosti za spoznavanje novih kotičkov vrtca, odkrivanje še neodkritega. Naj domišljija dobi krila in prosto pot.

 

 

 

 

(Skupno 24 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost