Skoči na glavno vsebino

Novo šolsko leto prinaša nove prijatelje, nova spoznanja in nove priložnosti. Skupaj bomo gradili in ustvarjali številne lepe priložnosti za to, da bodo naši otroci ostajali in postajali močni, radovedni in vedoželjni, predvsem pa prijazni in sočutni do vsega živega, kar nas obdaja. 

Zadnji teden v avgustu smo namenili pripravi igralnic, garderobic in številnih malih presenečenj, ki so naše otroke pričakale prve in jih bodo razveseljevale še vse prihodnje dni novega šolskega leta.
Uvodno konferenco za strokovne delavce smo izvedli v petek, 28.8.2015. K poročilom ob koncu šolskega leta smo dodali še povzetke poročil zaposlenih, rezultate različnih anket in pričakovanj. Sprejeli smo prioritetne cilje, predlagali nadstandardne programe in dejavnosti posodobitve našega dela ter izmenjali pomembna obvestila ter dogovore ob začetku šolskega leta.

 Ker je naša velika želja v okolici vrtca urediti čutno pot in ker skrbimo tudi za druženje in zdravje zaposlenih, smo se v soboto, 29.8. 2015, odpravili na strokovno ekskurzijo v Botanični vrt Hoče.

1    2   3
  4   5

 1.12

V ponedeljek, 31.8.2015, smo strokovni delavci imeli prvo izobraževanje. Gospa Simona Levc nas je popeljala skozi faze razvoja govora predšolskega otroka, nas opozorila na najpogostejše napake, težave in nam podelila nasvete, kako se spoprijeti z njimi. Gospod Marko Juhant nas je spomnil na preprosta dejstva okoli odgovorne vzgoje, vzgoje delovnih navad, spomnil pa nas je tudi na pasti, na katere naletimo pri svojem vsakdanjem delu z otroki.

V tem šolskem letu se je enajst strokovnih delavk odločilo, da bodo za načrtovanje vzgojnega dela uporabljale podporno okolje eAsistenta, spletne aplikacije, ki jo zagotavlja eŠola in je namenjena vodenju in arhiviranju dokumentov skladno z veljavno zakonodajo, sistematičnemu načrtovanju in spremljanju dejavnosti v vrtcu. Za zainteresirane strokovne kolegice je bilo izvedeno predstavitveno izobraževanje in izobraževanje za uporabo aplikacije.

S ponovno vključitvijo v projekt Etika in vrednote smo začrtali pot po letošnjih domenah: PRAVIČNOST, TRADICIJA, DELO in USTVARJALNOST.

Prvi strokovni aktiv, 10.9.2015, je bil namenjen pripravi akcijskih načrtov za izvajanje prioritetnih ciljev po posameznih starostnih obdobjih in pripravi kazalnikov uspešnosti za delovno mesto vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v našem vrtcu.

Uvodni roditeljski sestanki so se odvili od 14.9. 2015 dalje in smo jih po vhodih in na enoti Frankolovo izvedli tako, da smo v prvem delu sodelovale svetovalna delavka, vodja OPZHR, pomočnica ravnateljice in ravnateljica, ki smo pripravile predstavitev delovanja v tem šolskem letu (program, cilje, prioritete, izboljšave, projekte, pričakovanja, delovanja organov vrtca, sodelovanje, dogovori), v drugem delu pa so strokovne delavke po oddelkih predstavile življenje skupin, razvojne značilnosti in načrt dela oddelka.

6
Uvodni roditeljski sestanek vhoda zgoraj-levo.

V času 26. Pikinega festivala je poskočna, radovedna in prikupna Pika obiskala tudi naš vrtec, z nami jedla slastne palačinke, preganjala bovhe, se smejala in pela, ter ustvarjala v številnih kotičkih. Radi smo jo sprejeli medse in jo povabili, naj še pride.
Na koncu dneva so se v Pike in gusarje »prelevili« še naši otroci.

7
Pike in gusarji s Nino in Faniko
 

Tudi v tem šolskem letu svoje življenje bogatimo z obiski in razveseljevanjem naših sosedov, dedkov in babic Špesovega doma. 

8
Otroci iz oddelka Damjane Čretnik in Luke Čater navdušujejo s pesmijo
 
 

Na začetku jeseni nas je po oddelkih obiskala TETKA JESEN in nam prinesla jesenske dobrote ( kostanj, orehe, jabolka in štrudl), še posebej poljske pridelke. Med otroke je prišla z jesensko pesmico.

9 Tetka jesen v oddelku Magde Šrekl in Franje Turnšek
 10
Tetka jesen v oddelku Fanike Čečko in Nine Stanič
11Vsi oddelki smo izdelali svojega strašila – oddelek Magde Šrekl in Franje Turnšek
 12
Strašilo, ki je nastalo v oddelku Irene Fevžer in Irene Strnad

5. 10. smo na prakso sprejeli dijakinje četrtih letnikov. Po uvodnem srečanju z ravnateljico, pomočnico ravnateljice, tutorko in OPZHR, so se dijaki in dijakinje srečali z mentoricami in začrtali delo v tem šolskem letu (s poudarkom na obveznostih ob koncu šolskega leta).

Teden otroka (od 5. do 9. oktobra) je potekal pod naslovom NEKAJ TI MORAM POVEDATI. Pozorno smo prisluhnili drug drugemu, naravi in samemu sebi. 

13
Otroci iz skupine Magde Šrekl in Franje Turnšek so za vse otroke enote pripravili dramatizacijo S. Makarovič, Hrčkova hruška 

14Slikanje po gibalni zgodbici Debela repa – otroci iz oddelka Andreje Mirnik in Urške Arnšek

15
Ustvarjalnice z naravnim materialom – otroci iz skupine Andreje Mirnik in Urške Arnšek

16
Podoživljanje dramatizacije Hrčkova hruška – otroci iz skupine Andreje Mirnik in Urške Arnšek

17

18

Otroci iz skupine Andreje Mirnik in Urške Arnšek so zapisali s plesno šolo Pleši z mano

19

Tako je nastajal Strašilko skupine Andreje Mirnik in Urške Arnšek

20

In še ples v dežju… SUPER DOŽIVETJE

21

Otroci skupaj z Ireno Fevžer raziskujejo…

22

Otroke in strokovne delavce iz enote Nova Cerkev so »pocrkljali« še starši in stari starši

23

Enota Nova Cerkev – danes so nam pomagali starši in stari starši

24

Otroci iz skupine Damjane Čretnik in Luke Čater so pripravili čisto pravo domačo vegeto

Zaradi zavedanja potreb in stisk strokovnih delavcev, ki imajo v svojih oddelkih otroke s posebnimi potrebami, je v tem šolskem letu začel delovati aktiv za strokovne delavce, ki delajo z otroki s PP. Na prvem srečanju smo pogledali zakonske podlage na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, pogovorili smo se o pomenu prilagoditev, pomenu razmišljanja in umestitve otroka s posebnimi potrebami v načrtovanje dela v oddelku, predvsem pa smo skupaj iskali možnosti in najboljše pogoje za inkluzijo otrok in podporo staršem in družinam.

Ker smo radi v vrtcu, skrbimo za to, da smo zdravi. Nabirali smo šipek, ga spoznavali in na koncu še pripravili krasno dekoracijo. 

25

Otroci iz oddelka Magde Šrekl in Franje Turnšek

26

Čajoto smo otroci iz skupine Magde Šrekl in Franje Turnšek spremljali od semena, saditve, rasti do pridelka in uporabe – pripravili smo si zdravilen smuti.

Tudi sicer si v skupini Magde Šrekl in Franje Turnšek radi pripravimo kakšen zdrav napitek.

27

Priprava na smutije

28

29

Še malo in zdrav napitek bo pripravljen

Na pedagoški konferenci z zborom zaposlenih, 12.10.2015, smo sprejeli Poročilo o realizaciji dela v šolskem letu 2014-15, LDN za šolsko leto 2015-16, izrekli mnenja k napredovanju nekaj naših sodelavcev in izpolnili vprašalnik za ugotavljanje klime med zaposlenimi.

30

31

V torek, 13.10. 2015, je bilo prvo srečanje Sveta staršev v tem šolskem letu. Po predstavitvi rezultatov anketnega vprašalnika in programa dela za to šolsko leto, smo se pogovorili o pobudah, predlogih, idejah, ki so jih predstavniki prinesli iz posameznih skupin, izvolili pa smo tudi predstavnike staršev v Svet zavoda vrtca.

15. 10.2016 se je prvič v tem šolskem letu in v novi sestavi sestal Svet zavoda, ki mu bo odslej predsedovala Klaudija Lubej (predstavnica zaposlenih) Njena namestnica bo Karmen Korošec (predstavnica ustanovitelja), ostale članice pa so še: Polonca Kralj, Maja Črepinšek, Minka Zazijal in Milena Avberšek kot predstavnice zaposlenih; Vesna Kotnik, Herman Tjaša in Urška Stepišnik kot predstavniki staršev in Irena Kraljič in Tanja Golec Prevoršek kot predstavniki ustanovitelja.

V novembru smo se vsi strokovni delavci udeležili študijskih skupin, ki so letos potekale pod naslovom Spremljanje otrokovega razvoja in napredka, s poudarkom na vključevanju in spremljanju otrok iz priseljenih družin. Izvajalka študijskih skupin je pod okriljem Zavoda za šolstvo tudi naša ravnateljica, gospa Simona Žnidar.

Tudi letos smo na dan Tradicionalnega slovenskega zajtrka, 20.11.2015, v goste povabili našega župana in delavce občinske uprave ter lokalne čebelarje. S svojim prihodom in skupnim zajtrkom so dali dnevu poseben pečat.

  2.1 2.2 
  2.3   2.4

Ustvarjalne delavnice v novembru, 18.11.2015, so pritegnile veliko število staršev in starih staršev in zopet so nastali čudoviti izdelki, ki vedno znova presenečajo, predvsem pa kažejo na ustvarjalnost in sodelovanje vseh, ki prihajamo v naš vrtec.

2.5 2.6 2.7
2.8 2.9 2.10
2.11 2.12 2.13
2.14 2.15 2.16
2.17 2.18  

 

Letos je TD Vojnik v sodelovanju z Občino Vojnik organiziralo sklop prireditev, ki so jih povezali pod naslov BOŽIČNI VOJNIK, ki je trajal od 18.12.2015 do 3.1.2016.

V Vojniku so bile na dvoriščih domov v dveh ulicah postavljene številne jaslice, ki so jih postavile družine, različna društva ali umetniki. Eno najzanimivejših postavitev je na zelenico družine Bojanovič postavila naša sodelavka, izvrstna umetnca, gospa Petra Narobe.

Naš vrtec je v sklopu prireditev sodeloval z okrasitvijo smrek v ulicah, na otvoritvi so Mavrični pevci pod vodstvom Katarine Marčič in ob spremljavi Luke Čatra zapeli skupaj z vokalno skupino Inspiritu, k prazničnemu vzdušju pa smo prispevali tudi z ponudbo izdelkov otrok in zaposlenih na prazničnih stojnicah.

2.19  2.20 
  2.21   2.22

Tradicionalno smo koledarsko leto zaključili z Bazarjem, pri katerem smo sodelovali vsi – otroci, zaposleni in starši. Popoldne smo namenili druženju, plesu in prijaznemu klepetu. Rdeča nit letošnjega praznovanja so bila DARILA. A nismo govorili samo o materialnih dobrinah. Osredotočili smo se na tisto, kar greje naša srca, kar nas bogati in osrečuje.

Prihajajoči praznični dnevi imajo za nas poseben pomen. Njihova vsebina je prispodoba nekaterih vrednot, ob katerih čutimo potrebo po negovanju toplih družinskih vezi. So priložnost za doživljanje veselih trenutkov in trenutkov sproščanja v krogih, kjer si izkazujemo svojo naklonjenost, pripadnost, povezanost in potrebo po ohranjanju tradicije in ljubezni. Veselimo se, uživamo in se ob tem napajamo s pozitivno energijo za prihajajoče dni.

Na stojnicah bazarja smo ponudili izdelke, ki smo jih otroci, zaposleni in starši pripravili na novembrskih ustvarjalnicah. Naš trud ima posebno vrednost, saj otroci vedno raziskujejo in ustvarjajo v igri, katere kreativnost je paša za oči in dušo. Z izdelki bomo v svoje domove ponesli otroško toplino, s prispevkom zanje pa oplemenitili vrtčevski sklad, ki skrbi za naš obogatitveni program.

2.23 2.25
2.24 2.26
2.27 2.28
2.31 2.32
2.29 2.30

 

Prireditev smo zaključili z mislijo, da bi bilo lepo, če bi se odrasli večkrat spomnili na to, da smo bili tudi mi otroci, ki smo sanjali in se želeli dotakniti zvezd ter izkoristiti vse, kar se nam je ponujalo. Zato smo si obljubili, da si bomo čim večkrat vzeli čas za oživljanje otroka v sebi, da se bomo znali veseliti majhnih stvari in kratkih, vendar lepih in bogatih trenutkov, ki nam popestrijo vsak dan.

Decembrski čas je čas pričakovanj, drobnih radosti in trenutkov , ko si zaželimo, da nam prihajajoče leto natrosi darov… Poseben dar so tudi številna srečanja po oddelkih in prireditve na podružničnih osnovnih šolah OŠ Vojnik, kjer sodelujejo tudi naši oddelki.

  2.33

Ker smo pridni in verjamemo v pravljice in dobroto, so nas obiskala pravljična bitja in nam prinesla kup lepih daril, ki nam bodo popestrila naše ustvarjalne dni in poskrbela, da bomo skrbeli za svoje zdravje in za ohranjanje prijateljstva.

2.34    2.35
  2.36   2.37

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvez je med nami,
da gre po svetu – rama ob rami-
svetloba z nami. (Tone Pavček)

Božiček ni pozabil za zaposlene, ki z veseljem in predanostjo opravljamo svoje poslanstvo, in nam je podaril nekaj, kar nas je v času družinskih praznikov še bolj ogrelo in povezalo z najdražjimi.

2.38

Vsi zaposleni smo se od koledarskega leta poslovili ob ogledu komedije Rože za Pepco in kulinaričnih dobrotah naše kuhinje.

2.

Tisti, najbolj vztrajni, smo se ob zaključku prijetnega večera še fotografirali

Mesec januar smo posvetili RAZISKOVANJU, EKSPERIMENTIRANJU . Poudarjena je bila vloga otroka-raziskovalca, ki z lastno aktivnostjo pridobiva, odkriva in spoznava lastnosti, predvideva in napoveduje, ocenjuje in kritično vrednoti, pridobiva informacije in znanje in se predvsem uči soodgovornosti in samostojnosti v procesu učenja. Tovrstno znanje, pridobljeno v sproščenem vzdušju in bogatem učnem okolju, je trajnejše in pri otroku ohranja navdušenje za učenje.

1 1  1 2 1 3 
  1 4   1 5   1 7
  1 8   1 9  

Tudi v tem šolskem letu v projektu Pomahajmo v svet pridno sodelujemo s prijatelji po svetu. Naši najmlajši iz igralnice št. 1(vzgojiteljica Sabina Tavzec in pomočnica vzgojiteljice Klaudija Hrastnik) in igralnice št. 3 (vzgojiteljica Katarina Marčič in pomočnica vzgojiteljice Lucija Slatinšek) se s pomočjo scypa povezujejo iz igralnice v igralnico.

1 10
 
1 11
 

26. 1. 2016 je v Ljubljani potekal že 12. strokovni posvet dobrih praks v vrtcih z naslovom Miselni izzivi v vrtcu. V programskem svetu posveta, kot mentorica strokovnih prispevkov s področja miselnih izzivov in govora in kot moderatorica razprave in delavnic je posvet soustvarjala tudi naša ravnateljica, Simona Žnidar.

1.12  1.13
 
1.14 

Svoj prispevek k kakovosti in ugledu vzgojnega dela v slovenskih vrtcih smo v našem vrtcu dodali s pripravo kar petih strokovnih člankov, ki so objavljeni v Zborniku posveta. Strokovne članke so pripravile: diplomirana vzgojiteljica Franja Turnšek, diplomirana vzgojiteljica Polonca Kralj, diplomirana vzgojiteljica Sabina Tavzes, diplomirana vzgojiteljica Maja Črepinšek in diplomirana vzgojiteljica Katarina Marčič, ki je svoj primer dobre prakse tudi javno predstavila v delavnici z naslovom Miselni izzivi za razvijanje umskih sposobnosti.

  1 15

28. in 29.1.2016 je v Ljubljani v organizaciji Mednarodnega izobraževalnega centra potekala IX. Mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih z naslovom Nadarjen in talentiran predšolski otrok.
Na konferenci so bile predstavljene dileme, vprašanja in izkušnje s področja dela z nadarjenimi in talentiranimi otroki. Strokovni prispevek z naslovom IZZIVI PRI NAČRTOVANJU DELA S PREDŠOLSKIMI NADARJENIMI OTROKI, objavljen v zborniku konference, je pripravila ravnateljica, Simona Žnidar.

1 16  1 17 

V okviru Mednarodnega festivala Igraj se z mano, smo sodelovali v natečaju Bodi umetnik. Likovni deli, ki sta nastali pod vodstvom vzgojiteljice Romane Suholežnik, sta bili nagrajeni in razstavljeni na otvoritveni razstavi v preddverju Cankarjevega doma . Nagrajeni sta likovni deli Pie Pilih – naslov likovnega dela: Z bratcem v naravi in Žane Vranc- naslov likovnega dela: Rada pomagam -Peka kruha z babico.

Pri uresničevanju ciljev na področju kritičnega odnosa do kulture in umetnosti ter zavedanju pomena kulturne dediščine je ključnega pomena sodelovanje oz. partnerstvo med generacijami. Zato je letošnja proslava ob slovenskem kulturnem prazniku pokazala kako lahko skupaj gradimo in plemenitimo našo kulturno zavest in pripadnost slovenskemu narodu in izročilu.

1 18  1 19    1 20
  1 21   1 22  

Pustovanje v Novi Cerkvi sodi med tradicionalna pustovanja v Sloveniji, ki se ga vsako leto udeležimo tudi otroci naših oddelkov. Pri pripravi kostumov otrokom pomagajo strokovne delavke, vrtčevska šivilija in starši. Nekateri starši se z veseljem udeležijo tudi pustne povorke. Letos so se pustne povorke udeležili otroci iz oddelkov Klaudije Lubej in Lidije Kračun iz Frankolovega, Lilijane Ločnikar, Janje Brezovnik in Nike Jelenc iz Socke, Damjane Horvat, Tatjane Pinter (nadomešča: Tjaša Ofentavšek) in Maje Črepinšek iz Nove Cerkve, Romane Suholežnik in Sonje Zavšek iz Vojnika in Damijane Čretnik in Luka Čater iz Vojnika.

1 23  1 24  1 25 

Na pustni torek je pri nas dišalo…

  1 26

Na ta dan so otroci ostali doma, v vrtce pa so prišle najrazličnejše maškare, ki so plesale, pele in se od srca smejale

1 27
 
1 28
 
  1 29
  1 30   1 32   1 34
  1 31   1 33   1 36
  1 35   1 39   1 38

V našem vrtcu skrbno in rahločutno skrbimo za moralno-etične vrednote in spoštovanje ter ohranjanje tradicije , zato v svoje igralnice večkrat povabimo kakšnega krajana, ki nam pokaže kakšno zanimivost.

  1 40

V mesecu februarju smo s sklopom izobraževanjem o ustvarjalnem razmišljanju pričeli zainteresirani sodelavci, ki skupaj z gospo Nastjo Mulej, magistrico komunikologije, univ. dipl. sociologije in specialistko za uspešno reševanje težav ter edino licencirano trenerko De Bonovih orodij razmišljanja v Sloveniji spoznavamo tehnike razmišljanja, ki pripeljejo do učinkovitih rešitev, najboljših rezultatov…

  1 41

S pomočjo staršev bomo sodelovali na Nivejinem natečaju Modro srce in tako prispevali svoj delček v mozaik pomoči socialno šibkim družinam.

1 42  1 43  1 44 

Naši oddelki pri Osnovni šoli Vojnik zelo tesno sodelujejo s šolarji in krajani. Ob prazniku šolstva v socki, so se veselili in praznovali tudi naši otroci, ki so s prisrčnim pristopom popestrili slavnostno prireditev.

Picture29

Pomemben del umetnostne vzgoje, ki zagotavlja skladen in uravnotežen osebnostni razvoj, predstavlja glasbena vzgoja. Zato smo zelo veseli, kadar dobimo v goste kakšnega glasbenika. Tokrat nas je obiskala Tija in nam s pomočjo vzgojiteljice Loti Žlaus predstavila kitaro. Ob njeni spremljavi je bilo naše petje še bolj ubrano.

IMG 4912

Tradicionalno smo svoje delovanje v smeri eko ozaveščenosti tudi letos predstavili na tokrat že 12. sejmu Altermed, ki je potekal od 11. do 13. marca 2016 na Celjskem sejmišču. V idilični babičini kuhinji, kjer je vse dišalo po pravkar pečeni potički, zeliščih in jabolkah, smo predstavili recepte, ki so jih v vseh naših oddelkih otrokom zaupale njihove pridne babice. Razstavo smo  postavili tudi v atrij našega vrtca.

IMG 5034 Naš razstavni prostor, ki je bil nagrajen s srebrnim priznanjem

Folklorna skupina, pod vodstvom Ane Gregorc, pomoči Katarine Marčič in ob spremljavi Luke Čatra, se je 9.3.2016 predstavila na Območnem srečanju predšolskih folklornih skupin v Šoštanju. Predstavila se  z venčkom pesmi, iger in plesa.

folklora

S ciljem ustvarjanja globjih vezi sodelovanja, smo se 10.3.2016, srečali člani aktivov za kakovost iz našega vrtca in OŠ Vojnik.   Začrtali smo ti izhodišča sodelovanja pri prehodu šolskih novincev in izmenjali deje za izboljšave delovanja.

Da bi se starši s pomembnimi informacijami, ki se jim postavljajo pred vpisom otroka v vrtec, seznanili čim prej, smo tudi letos, 22.3. 2016. v vseh enotah pripravili dneve odprtih vrat. Straši so si lahko ogledali prostore in izvedeli več o programu in življenju v vrtcu.

DSC07846 Mali radovedneži na obisku 

Na natečaju Olimpijskega komiteja Slovenije  RIO 2016 je zmagal naš plakat otrok enote Nova cerkev, ki je nastal pod mentorstvom vzgojiteljice Damjane Horvat. Čestitke in komaj čakamo, da bo krasil vse velike jambo plakate v občini.

plakat

V mesecu marcu smo naravo doživljali v vsej njeni raznolikosti, povezanosti in estetskih razsežnostih. Preko časovnih trakov smo spoznavali otrokov razvoj in razvoj drugih. Veliko smo se družili s starši, v goste pa smo povabili tudi stare starše.

putka Otroci enote Socka so v sklopu projekta Putka obiskali kmetijo svojih staršev in spoznavali domače živali 

babice in dedki Babice in dedki na obisku v igralnici številka 14

babice in dedki1

Nova Cerkev V enoti Nova Cerkev smo s pomočjo mamice spoznali vrsto zanimivih instrumentov 

FrankolovoNastop skupine enote Frankolovo ” stara šola” na prireditvi v OŠ Frankolovo 

frankolovo1Nastop skupine enote Frankolovo “stara šola” na prireditvi v OŠ Frankolovo 

V mesecu aprilu smo z različnimi dogodki ozaveščali pomen skrbi za zdravje v najširšem pomenu besede. V vseh oddelkih smo izvajali delavnice učinkovitega umivanja rok, sestavljali smo prehranske piramide, si pripravljali zdrave prigrizke in obroke, sejali avtohtona semena, se veliko gibali  na svežem zraku, v goste pa smo povabili tudi zdravnike različnih strok in športnike.

ČebelarDan zdravja je enota NC oplemenitila z obiskom čebelarja 

Picture30O čebelicah, ki skrbijo za naše zdravje so se pogovarjali tudi v enoti Socka 

Mavrični planinčki smo se v soboto, 16. 4. 2016, podali na naš tretji planinski pohod. Iz Dobrne smo se po trim stezi povzpeli do Doline mlinov, ki se nahaja pod hribom Temnjak, kjer ob vznožju hriba priteče potok, ki je bil včasih poln vode in je v tej dolini poganjal kar 7 mlinov, ki so mleli za domače potrebe ali pa za dodatni zaslužek.

DSC 5747

DSC03160 Zdravko na obisku 

Petra Narobe je za vse naše zabojnike pripravila inovativne oznake za ločeno zbiranje odpadkov.

smetnjak

IMG 3501

DSC06456Skupaj z gospo Marjano iz Centra za krepitev zdravja, smo sestavljali prehransko piramido- enota Šmartno v Rožni dolini 

Picture1 Socka 

judoist Obiskal nas je tudi judoist in nam pokazal nekaj veščin padanja 

Enoto Socka je obiskala smučarka Saša Brezovnik – dobitnica bronaste kolajne na mladinskem svetovnem prvenstvu v Sočiju, ki je otrokom povedala kako dolga je pot do uspehov.

Bronasta Saša

Bronasta Saša1 Bronasta Saša je z nami tudi telovadila 

Dan zemljeDan zemlje je enota Socka namenila spoznavanje in sajenje zelišč

ZdravnicaIgralnico številka 10 v Vojniku je obiskala zdravnica 

JPEG V igralnici številka 7 so si pripravili okusno porovo juhico

JPEG1Enota Šmartno v Rožni dolini si je pripravila okusno regratovo solato 

V sredo, 6.4.2016, nas je obiskal g. Katalinič, ki je bil navdušen nad našim delovanjem v smeri eko ozaveščenosti in osmišljene prepletenosti vseh dejavnosti prioritetnega delovanja, človeških vrednot… V zapis o opravljenem obisku ekovrtca je zapisal, da delujemo kot vzoren vrtec » v katerem želi izpostaviti prizadevnost ekokoordinatoric in ravnateljice vrtca kot pedagoškega motivatorje. V vrtcu se čuti ekološka aktivnost in ustvarjalnost otrok, spodbujena in strokovno vodena s strani strokovnih delavk. »

S sodelavkami Centra za krepitev zdravja smo v sredo, 19.4.2016,  izvedli delavnico za starše, v kateri smo se pogovarjali o tem, kaj lahko naredimo za zdravje svojih otrok in kako ukrepati v primerih, ko se srečamo z nalezljivimi boleznimi.

Vpis za naslednje šolsko leto je potekal v tednu od 4. aprila do 8. aprila. 

V soboto, 9.4.2016, smo skupaj s licencirano predavateljico poznavali zakonitosti Brain Gyma – celostno povezuje posameznika ter nudi optimalne pogoje za rast, razvoj, učenje.

20.4.2016 smo si najstarejši otroci v KD Žalec ogledali glasbeno baletno predstavo Okoli sveta. Otroci so bili navdušeni nad kostumi, plesom in glasbo in so se o doživetjih še dolgo pogovarjali.

V aprilu smo strokovni delavci začeli s kolegialnimi hospitacijami, s katerimi smo skladno z načrtom po LDN spremljali prioritetne cilje.

JPEG2 Kolegialna hospitacij v enoti Frankolovo-vzgojiteljica Klavdija Lubej 

Pot odraščanja je pot nabiranja izkušenj, ki jih otrok potrebuje zato, da lahko začne razumevati sebe in vse druge, s katerimi želi vzpostaviti takšne odnose, ki bodo zanj in za druge čim bolj zadovoljivi.  

Raziskovanje je bila osrednja tema v mesecu maju. Zaposleni smo skrbeli za urejenost okolja, pripravo izzivov spodbudnega učnega okolja, predvsem pa smo bili otrokom trdna opora njihovim razvojnim potrebam in sposobnostim.

5.5.2016 je starše s predavanjem z naslovom Skrivnost dobre komunikacije s starši nagovorila spec. Mihaela Kovač, zakonska in družinska terapevtka. Ker starši zelo vplivamo na to, da bo otrok odrasel z zavestjo o svojih posebnih darovih in ga bo razvijanje teh darov tudi veselilo, je zelo pomemben naš vpliv na vsa področja njegovega življenja. 

Zaključna predstava za pridne predšolske bralčke, ki jo podari Knjižnica Celje, je bila 10.5.2016, v telovadnici OŠ Vojnik. Obiskal nas je dimnikarček Nejc iz Pravljičarne.

JPEG3Iz predstave o dimnikarčku, ki je iskal srečo

Narava je zakladnica znanja in veseli smo, da imamo v vseh enotah možnost vsakodnevnega bivanja na prostem in raziskovanja življenja.

JPEG4“otroci se najbolj učijo takrat,kadar jim samo pomagamo, da se sami dokopljejo do iskanih zakonitostih” (Peter Klime)

JPEG5Mali vozniki na irišču enote Socka

Natečaj stročnic Na likovnem natečaju Centra za mlade Domžale, ki je potekalo pod naslovom Stročnice v deželi pravljic sta v kategoriji predšolskih otrok 1. in 2. mesto pod vodstvom mentoric Romane Suholežnik in Sonje Zavšek zasedli likovni deli Bineta Poznič in Žane Vranc.  Nagrajeni deli bosta razstavljeni v prostorih Centra za mlade v Domžalah od četrtka, 12. 5. 2016 dalje. Čestitamo!

JPEG6 JPEG7

Čistilna akcija za nami ni pustila prav nobenega papirčka.

JPEG8Enota Socka na čistilni akciji

»Sreča ni kraj, kamor potuješ, ampak je način potovanja.«

Zelo inovativni in ustvarjalni smo tudi v različnih projektih. Enota Socka je skozi projekt Putka spoznavala živali na kmetiji, preizkušala različne likovne tehnike, pripravila kostume in pravo predstavo.

JPEG9 JPEG10

Vrtec Mavrica Vojnik je 12. maja 2016 že tretje leto zapored pripravil prireditev z naslovom Kdor poje, kdor pleše, se igra, je v Vrtcu Mavrica doma, ki se je odvijala v telovadnici OŠ Vojnik. Cilj prireditve je bil prikaz pestrosti življenja v oddelkih staršem otrok. Predstavili so se prav vsi oddelki vrtca ter folklorna skupina in pevski zbor.  Otroci so na odru pogumno in suvereno prikazali pester izbor gibalnih iger s petjem.  Prireditev je odražala sodelovanje oddelkov ter strokovnih delavcev vrtca, saj se le-ti družijo po vhodih ali pa po vertikali. Tako so starejši otroci pomagali mlajšim s petjem, prav tako pa so oddelki, ki živijo skupaj na vhodu, združili moči za skupen nastop. Prepričani smo, da je bil prav vsak starš ponosen na svojega otroka in komaj čakamo, da se vidimo prihodnje leto.

JPEG11 JPEG12

V času od 16. maja do 20. maja smo skupaj s Športno zvezo Celje s ciljem plavalnega opismenjavanja izvedli plavalni tečaj. 

JPEG13

V četrtek, 19.5.2016, smo skupaj s Centrom za krepitev zdravja na dvorišču vrtca izvedli delavnico Ali sem fit? Udeleženci so opravili enega izmed dveh testov hoje in izvedeli kakšna je njihova telesna pripravljenost. Skladno z rezultati, so udeleženci dobili nasvete o ustrezni dejavnosti za krepitev zdravja.

V četrtek, 26. 5. 2016, smo se udeležili Gaberiade in  tekmovali v premagovanju ovir na poligonu, nato smo še risali s kredami. Druženje je bilo prijetno in zabavno.

JPEG14 Tekmovalna skupina z vzgojiteljicama Damjano in Loti

JPEG15

Obiskala nas je gospa Marjana Jazbec, ki nas je spomnila, da moramo včasih koga pohvaliti, se mu zahvaliti in tudi napisati kakšno lepo besedo in poslati prijatelju. Slogan se je glasil: RAD PIŠEM Z ROKO. Z zanimanjem smo ji prisluhnili. Za kontakt in povabilo gospe Marjane je poskrbela skrbna mamica, gospa Katja Pavšer.

JPEG16Gospa Marjana je bila presenečena nad vsebino sporočil, ki smosi jih izmenjali med sabo

V našo spominsko knjigo lahko ponosno vpišemo zelo uspel dogodek našega sodelovanja. Starši in zaposleni smo se srečali v soboto, 4.6.2016, zavihali rokave in nastajati so začeli novi kotički naše čutne poti…

JPEG17 JPEG18

JPEG19 JPEG20

JPEG21

V prvih toplih dneh smo se spomnili kako se zaščitimo pred soncem.

JPEG22

V času od 20.5. do 22. 5. 2016 je 37 planinčkov skupaj s Klaudijo Hrastnik, Sabino Tavzes, Romano Suholežnik, Urško Arnšek, Damjano Čretnik in Martino Ošlak uživalo na trodnevnem taboru v CSOS Škorpijon.

 škorpijon

Ob zaključku tabora smo bili veseli in  ponosni nase  vsi: otroci, zaposleni in starši. 

Junija nas je narava kar sama vabila v senčne kotičke, ki so nam omogočali izvajanje in preplet različnih dejavnosti in uresničevanje načela aktivnega izkustvenega učenja in povezovanje vzgojnih ciljev iz različnih področij, k sodelovanju pa smo pritegnili tudi starše. Poleg raziskovanja narave smo spoznavali tudi poti in načine, kako se kaj odkrije, razišče in nauči.

9.6.2016 smo v poletne dni vstopili s prireditvijo Starši otrokom Mavrice, katere koordinatorica je bila Metka Štravs. Starši so ob pomoči strokovnih delavk pripravili šporne dejavnosti, ki so jih otroci premagovali v tandemu s staršem. Vsem, ki so uspeli opraviti vse izzive, je ravnateljica podelila mavrične medalje.

prireditev     prireditev1 prireditev2

prireditev3  prireditev4  prireditev5

prireditev6  prireditev7  prireditev8

prireditev9 prireditev10 prireditev11

prireditev12  prireditev13  prireditev14  prireditev15

S starši novincev smo se srečali 14.6.2016. V uvodu nam je spregovorila Damjana Šmid iz Zavoda Modrin, ki je poudarila pomen zaupanja staršev v avtonomijo strokovnih delavcev in sporobnosti otrok, da sami pridobivanjo različne izkušnje.

Pedagoško konrefenco, ki smo jo izvedli v četrtek, 16.6.2016, smo  namenili poročilom različnih projektov, aktivov, enot, vpisu in organizaciji dela v prihajajočem šolskem letu in  evalvaciji prioritetnih ciljev ter  oblikovanju prioritetnih ciljev in kazalnikov doseganja le-teh v prihodnjem šolskem letu. Ker smo tudi v okviru Mreeže učečih se šol veliko delali na ustvarjanju ustvarjalne, zaupne in sodelovane klime, smo vsi strokovni delavci za vse sodelavce pripravili zapis, ki je vseboval POHVALO oz. opažen napredek, rast…ter sporočilo v razmislek o možnostih, ki jih je mogoče še vredno raziskati. Pohvale in razmisleki so bili oblikovani z namenom spodbude in prispevka k izboljševanju profesionalnega delovanja vsakega zaposlenega.

slika1 Pripravljena pisma, v katera smo vlagali svoja sporočila

slika2  slika3  

slika4  Delo po skupinah in evalvacija po SPIN analizi omogočata aktivno sodelovanje in upoštevanje mnenj, predlogov… vseh zaposlenih

slika5 Ob evalvaciji že nastajajo izhodišča za delo v prihodnjem šolskem letu 

slika6

Iz pedagoške konference smo  odhajali s polnimi kuvertami lepih misli, opažanj sodelavcev… ki nas bodo še dolgo napolnjevala in spodbujala pri našem delu.

Zadnje srečanje Sveta zavoda je bilo 21.6.2016 in je bilo posvečeno zaključnim poročilom in izhodiščem delovanja in načrtovanja za prihodnje šolsko leto.

Mecec junij je tudi mesec, ko se od nas počasi začno poslavljati otroci, ki bodo jeseni polni pričakovanj vstopili v šolske prostore. Njihova zaključna srečanja so zato njim, staršem in zaposlenim v oči privabila kakšno solzico in nas spomnila na vse lepe trenutke, ko smo skupaj odraščali in bogatili življenja drug drugemu.

slika7  slika8 Zaključno srečanje oddelka Damjane Čretnik in Luke Čatra

slika9  slika10

slika11  slika12 Zakljčno srečanje oddelka Magde Šrekl in Urške Arnšek

Počasi se veča število sončni dni in dviguje se dnevna temperatura – zaključuje se šolsko leto ki ga je tudi tokrat sestavljalo  veliko vznemirljivih dogodkov, pomembnih za rast in razvoj otrok, pa tudi staršev in zaposlenih. Drug drugemu smo dali veliko, predvsem pa smo skupaj ustvarjali zgodbo naše mavrice. 

slika13  slika14  slika15  slika16

Čez celo šolsko leto je naša Magda Šrekl skrbela za to, da so bili naši skupni prostori vedno urejeni in prava paša za oči.

Polonca Kolar je skrbela za to, da smo svoje delovanje predstavili tudi na spletu, ravnateljica pa je urejala spletno zbornico in na drevo dosežkov v zbornici pridno dodajala jabolka naših uspehov.

slika17»Drevo dosežkov« je polno sadežev (dobro opravljenih del), ki imajo zapisane tudi sodelavce, ki so poskrbeli, da je bilo delo opravljeno 

V počitniških mesecih se dnevno spreminja struktura oddelkov in tako je vsak dan nekaj posebnega, nečak čisto novega.

slika18  Počitniško dogajanje smo staršem predstavili v akcijskih načrtih vhodov 

slika19  slika20  slika21 Otroci iz enote Frankolovo so si v senci parka uredili pravo počitniško naselje 

Na enoti Frankolovo si si lahko hitro uredil tudi frizuro…

slika22  slika23

V Vojniku pa smo poiskali vodo, ustvarjali, skrbeli za okolico… in se imeli lepo.

slika24  slika25  slika26

slika27  slika28  slika29

slika30

 In smo na koncu… ali pa zopet na začetku… kakorkoli vzamemo…

Veseli smo, da so pred nami počitnice, ki jih bomo namenili počitku, spoznavanju novih prijateljev in odkrivanju – vsega po malem.

Odlikujeta nas iskanje individualnih pristopov, ki izhajajo iz prepoznavanja in nadgradnje močnih področij zaposlenih in iskanje specifičnih pedagoških rešitev, ki pomenijo korake k zagotavljanju stalne kakovosti vzgojnih interakcij in doseganje skupnih vzgojno izobraževalnih ciljev, ki so opredeljeni s temeljnimi cilji in načeli kurikula in  našo vizijo. 

» Ne vemo, kdo smo, dokler ne vidimo, kaj lahko naredimo.«

( Martha Grimes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

(Skupno 108 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost