Skoči na glavno vsebino

Začenjamo novo šolsko leto, v katerem se bomo kot doslej  trudili izvajati kakovostno predšolsko vzgojo in slediti potrebam otroka.

Vsak svoj delež bomo prispevali k uresničevanju vizije in oblikovanju prijetnih dni, polnih radoživega otroškega smeha, pesmi in veselja. Naš izziv je učiti se drug od drugega in spoštovati različnost.

JPEG1 Vsem, ki boste prvič med nas, izrekamo posebno dobrodošlico in želimo, da hitro začutite ljubezen, s katero vas pričakujemo

Soboto, 3.9. 2016, smo vsi zaposleni preživeli v posebnem vzdušju. Dan smo začeli s srečanjem z gospo Zdenko Zalokar Divjak, s katero smo razmišljali o posameznikovi odgovornosti na področju medosebnih odnosov in profesionalni etiki. Kasneje smo si ogledali Eko muzej hmeljarstva v Žalcu in jamo Pekel, popoldne pa poskrbeli za športno druženje in uglaševanje naših glasov ob kitari. Prijeten, sproščen dan nam je vlil še dodatne energije za uspešen začetek šolskega leta. 

JPEG2 Ogled izobraževalno-ustvarjalnih kotičkov hmeljarskega muzeja 

JPEG3 Potrudili smo se in poskusili tudi domače pivo v svetli in temni izvedbi

JPEG4 Vhod v Jamo Pekel

JPEG5  JPEG6 Očarani nad lepotami notrajnosti 

JPEG7 JPEG8 Še znamo… in to zelo dobro

Vrtec je prostor, v katerem se otroci skozi druženje in igro razvijajo kot celovite osebe ali kot je opozarjal že Komenski je »kraj veselja, vedrine, rasti in zadovoljstva.«

JPEG9 To smo MI-vsak se najde in zna poimenovati prijatelja 

Ker so starši pomemben kreator otrokovega življenja in razvoja nasploh  je zanje izjemno pomemben odkrit partnerski odnos, jasne informacije in dogovorjeni načini sodelovanja. S ciljem uresničiti uspešnost sodelovanja smo tudi to šolsko leto našo skupno pot začeli s skupnimi uvodnimi roditeljskimi sestanki, kjer smo glede na svoja področja delovanja spregovorile ravnateljica in njena pomočnica, svetovalna delavka in organizatorka zdravstveno higienskega režima. Drugi del sestankov je bil namenjen predstavitvi LDN oddelkov in dogovorom o oblikah sodelovanja staršev z vrtcem, izvedli pa so jih tandemi strokovnim delavk v matičnih igralnicah. Ravnateljica je poudarila pomen spoštljive komunikacije in vzajemne podpore. Pri otroku bomo prave čustvene navade in odzive lahko razvili le, če bomo mi vzor poštenosti, prijaznosti, resnicoljubnosti. »Kakšno energijo bomo oddajali, takšna se nam bo tudi vračala! » oz. lahko bi rekli KAR SE JANEZEK NAUČI, TO JANEZEK ZNA.

Ob koncu uvodnih roditeljskih sestankov se je ravnateljica zahvalila staršem, ker nam zaupajo delo z njihovimi otroki in vsem skupaj zaželela uspešno delo, dobro počutje in prijetne odnose med vsemi ustvarjalci vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Na prvem strokovnem aktivu, 20.9.2016, smo najprej prisluhnili predavanju, ki ga je za nas pripravila ravnateljica, gospa Simona Žnidar. Spregovorila je o komunikaciji v tandemu in načelih uspešne komunikacije s starši. V nadaljevanju smo v delavnici z naslovom Rad bi… razmišljali o načrtih tandemov za to šolsko leto in kako si lahko drug drugemu pomagamo, da bomo skupaj tudi profesionalno rastli. Ob koncu delavnice nam je sodelavka Damjana pripravila zanimive pajacke, ki so v svoji notranjosti nosili ime sodelavca, ki bo naš skriti prijatelj do konca koledarskega leta. Poskrbeli bomo za to, da mu bo kakšne dan sijalo sonce tudi zaradi kakšne lepe misli, prijazne pomoči, tople kavice ipd.

JPEG10

Seznanitev z vsebinami naših dejavnosti je za starše izhodišče  pogovorov, zato pozorno skrbimo za urejenost oglasnih desk oddelkov, ki so po odgovorih staršev v anketnem vprašalniku še vedno najpomembnejši vir informacij.

JPEG11 JPEG12

Dobro se počutimo v urejenem okolju, ki ga najraje napolnimo z našimi čudovitimi izdelki… 

JPEG13 Kaj vse je v ozadju nekega izdelka…

30.9.2016 je prvič v tem šolskem letu zasedal Svet staršev. Po konstituiranju, so pregledali realizacijo LDN 2015/16, oblikovali mnenje k LDN 2016/17 in se pogovorili o nadstandardnih in dodatnih dejavnostih v našem vrtcu. Varuhinja etike in vrednot je predstavila domene, ki bodo osrednje v tem šolskem letu. Starši so izvolili svoje predstavnike v UO Vrtčevskega sklada. Sklep Sveta staršev je bil, da se sklepi sej objavijo na spletni strani.

V oktobru posebno pozorno spremljamo naravo in odkrivamo spremembe v njej. Radi odhajamo na krajše in daljše sprehode.

JPEG14 Oddelek vzgojiteljic Franje in Ane s pomočnico Polono na zasluženi malici ob ribniku

Na sprehodih pa smo nabirali tudi plodove, liste… in vse skupaj v igralnicah spreminjali in začarali v čudovite izdelke…

JPEG15 

V tednu otroka, ki letos nosi naslov SVET V KATEREM ŽELIM ŽIVETI, smo razmišljali o tem, v kakšnem svetu si želimo živeti, česa pa ne želimo, da se nam dogaja. Ugotovili smo, da si želimo toplih družin in varnega doma, strah pa nas je vedno, ko nam kdo počne, kaj kar nas boli, nam je neprijetno ali nas je strah… Vse vtise, razmišljanja ipd. smo zapisali na oglasne deske oddelkov.

JPEG16 JPEG17 V oddelku so nastajala tudi pravila našega življenja… 

JPEG18

V tednu otroka nas je obiskala tudi tetka Jesen, ki nam je prepevala lepe pesmi o jeseni in njenih dobrotah, povedala pa nam je tudi pravljico o ježku.  

JPEG19 Tetka jesen z otroki iz igralnic številka 12,13 in 14

JPEG20 Pozorno smo pogledali, kaj vse je bilo v košarici tete Jeseni

JPEG21 Pravljico o ježku smo spremljali z velikim veseljem 

JPEG22 Eko kotiček v starem delu vrtca, ki so ga otroci iz igralnice 1,2 in 3 poleg vtisov iz tedna otroka opremili še z lego mestom

 Da je v deželo prišla jesen, se je opazilo že pri vhodu v vrtec. Oglasni deski pri vhodu vedno skrbno uredita Vera in Petra.

JPEG23

 JPEG24 Jesenska opravila so lahko zelo zabavna. Ob njih stečejo razni pogovori

JPEG25 Čisto posebna jabolka, so nastala v oddelku Magde in Blaža

JPEG26 Vzgojiteljica Magda je letos “našla” čisto posebne buče

Program Etika in vrednote v našem vrtcu teče že tretje šolsko leto. Ozavestili smo pomen posameznih vrednot, skupaj postavili nekatera pravila za lepše skupno življenje in poiskali načine, da drug drugega razveselimo, pohvalimo, prepoznamo priložnosti za pomoč…

JPEG27 Spoznavamo sebe in se učimo, kako moramo poskrbeti zase, da bomo zdravi 

JPEG28 Otroci iz igralnice 3 so že “zelo veliki”, spodbujajo in poskrbijo drug za drugega

JPEG29 Postajamo odgovorni in skrbni

JPEG30 Znamo se veseliti drug z drugim in drug ob drugem

11.10.2016 je Vzgojni zbor z zborom zaposlenih potrdil Poročilo o delu in Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015/16 ter sprejel Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17.

12.10. 2016 je prvič v tem šolskem letu zasedal Svet zavoda. Skladno s sklepom članov se bodo odslej SKLEPI sej objavljali na spletnih straneh vrtca. Svet je sprejel Poročilo in Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015/16, LDN za šolsko leto 2016/17, poslovni čas enot, se opredelil do financiranja nekaterih dejavnosti vrtca, določil finančni načrt za leto 2017, potrdil postopek inventure za leto 2016, potrdil novo izvoljeni UO Vrtčevskega sklada in začel postopek razpisa za delovno mesto ravnatelja.

Oktober je bil v našem vrtcu tudi čas, ko smo veliko peli in spoznavali različne instrumente.

JPEG31 Loti pozna toliko inštrumentov

JPEG32 Blaž v igralnici številka 10

In ker imamo glasbo vsi radi, smo si priredili kar »fešto«. Škoda , da niste bili z nami…

JPEG33 JPEG34 JPEG35 JPEG36

Na enoti Šmartno v Rožni dolini pa krepijo mišice in pridno telovadijo…

                                   “Gibanje odpira vrata v učenje.«  Dennison,E.P.&Dennison, E.G.”

JPEG37 14.10. Gimnastična ura pod vodstvom g. Aleksandre Sajn- enota Šmartno v Rožni dolini

Ker smo spodbujevalci in načrtovalci spodbudnega učnega okolja, ki omogoča otrokovo aktivno vlogo, notranjo motivacijo in raziskovanje z vsemi čutili, je zelo aktiven tudi Tim za pripravo oz. vzdrževanje  čutne poti na igrišču v Vojniku. Petra Narobe je pripravila zelo nazoren zemljevid, ki nam prikazuje katera čutila se aktivirajo v posameznih kotičkih poti.  

JPEG38Konkretno izkustvena raven je pomembna stopnja v razvoju kognitivnih procesov in zahteva različne materiale, didaktična sredstva … zato je naša pomembna skrb, da sproti  bogatimo, posodabljamo, nadgrajujemo  kotičke.

 V oktobru so kolegice aktiva za kakovost izvedle notranjo presojo vseh zaposlenih in začele s pripravo na zunanjo presojo KzP. Ugotovile so, da smo se vsi zaposleni temeljito pripravili in da vsak na svojem področju skrbno ureja predpisano dokumentacijo in z evalvacijo in kritičnim pogledom na lastno prakso ter vnašanjem posodobitev, sprememb in izboljšav skrbi za izboljševanje svojega dela.

Enkrat mesečno, običajno zadnji teden v mesecu, se srečajo kolegice v timu za načrtovanje, katerega naloga je dogovoriti cilje delovanja v okviru osrednje teme vrtca, najti povezave z različnimi projekti, izhodišča na načrtovanje podprojektov, ustrezno literaturo… Vedno se pogovorimo tudi o opravljenem delu v preteklem mesecu, opažanjih, aktualnostih  in predlogih za načrtovanje v prihodnje.

JPEG39  Tim za načrtovanje pri rednem mesečnem delu

 

 

 

 

 

 

(Skupno 20 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost