Skoči na glavno vsebino

    Mavrični ljudje v enoti Frankolovo »stara šola«

Smo  heterogena skupina 2. star. obdobja v starosti od 4 do 6 leta,  ki v  šolskem letu 2016/2017 šteje 21 otrok, od tega je 12 fantov in 9 deklic. V skupini je 15 otrok, ki so  dopolnili že pet let, ostali otroci pa so mlajši, stari štiri leta.

Za otroke skrbiva strokovni delavki, vzgojiteljica Klaudija Lubej in pom. vzgojiteljice Lidija Kračun, ki polovico otrok spremljava že drugo šolsko leto, ostali otroci pa so se nam pridružili iz mlajše skupine , dve deklici pa sta se nam pridružili na novo. Otroke dobro poznava že iz preteklih let, saj v vrtcu Frankolovo ves čas stremimo k tesni povezanosti in sodelovanju  vseh treh oddelkov. Smo  »pisana druščina«, saj se otroci med seboj zelo razlikujejo, tako po interesnih kot po razvojnih značilnostih in sposobnostih, zato je naš moto: »Bodi to, kar si, tak si najboljši!«.

Tudi tem šolskem letu se bomo trudili za kakovostno in timsko delo z otroki ter stremeli k dobrem sodelovanju s starši. Strokovni delavki  bova  nenehno skrbeli za spodbudno učno okolje, kjer bodo otroci imeli na voljo pestro izbiro sredstev in materialov, skrbeli bova za ugodno čustveno socialno vzdušje in  nudili dovolj priložnosti ter časa za pridobivanje izkušenj in ustvarjalno raziskovanje. Prednostna  naloga v našem oddelku z ozirom na prioritetne cilje vrtca nam bo pri otrocih spodbujati pravilno artikulacijo in slušno zaznavo posameznega fonema, razvijati gibalne sposobnosti ter spodbujali pridobivanje zaupanja v svoje telo s primernim vzgledom v povezavi z BrainGyim tehnikami, sprostitvenimi igrami. Spodbujali bova otrokova močna področja, kontinuirano preko celega leta. Vse dejavnosti bodo načrtovane preko igre, ki je osnovna dejavnost predšol. otroka, hkrati pa tudi najbolj naraven način izkustvenega učenja in razvoja.                                           

Z ozirom na to, da smo v manjšem kraju, si bomo prizadevali za tesnejše sodelovanje z ožjo in širšo okolico kraja (OŠ Frankolovo, KS Frankolovo, društvo Talon ter drugimi društvi in institucijami). Sodelovali bomo v različnih projektih, ki so na nivoju celotnega vrtca ter v projektih, ki jih bomo izvajali v oddelku samem (Mavrični bralček, Mali sonček, Varno s soncem, Eko-vrtec, v projektu Zdravje, Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju…). Sodelovali bomo tudi v projektu »Pomahajmo v svet« (Say hello to the world), kar nam je bila dobra praksa že iz preteklega šolskega leta.

Želimo si, da bi se otroci in odrasli v našem vrtcu čim bolje počutili, zato se bomo skupaj trudili  za oblikovanje prijetnega sožitja ob druženju, igri in delu.

Strokovni delavki Klaudija Lubej, vzgojiteljica in Lidija Kračun, pomočnica vzgojiteljice

(Skupno 4 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost