Skoči na glavno vsebino

Odkrivanje kulturne dediščine v ogledalu preteklosti

Leto 2018 je namenjeno praznovanju raznolike kulturne dediščine Evrope na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Poleg Občine Vojnik, Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Celje, ki sta bila organizatorja so v projektu sodelovali še OŠ Vojnik s podružnicami, OŠ Antona Bezenška Frankolovo, TKD Globoče in tudi naš vrtec; Vrtec Mavrica Vojnik.
Namen evropskega leta kulturne dediščine je čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Slogan letošnjega leta je: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost.

V času, v katerem živimo, si predšolski otroci težko predstavljajo, kaj pomeni preteklost. Kljub temu jim lahko s primernimi vsebinami in načinom dela približamo življenje in delo nekoč ter tradicije, ki iz tega izhajajo. Tako oblikujemo njihov odnos do kulturne in naravne dediščine tudi v prihodnosti. Ker je spoštovanje kulturne dediščine, njeno ohranjanje in prenos na mlajše pomembna za posameznika in za prihodnost družbe, je njeno poznavanje pomemben del našega življenja, dela in dejavnosti.
V Vrtcu Mavrica negujemo in spoštujemo svojo kulturno dediščino in na ta način skušamo ohranjati vez med preteklostjo in sedanjostjo, vez med generacijami. Izhajamo iz prepričanja, da kulturna dediščina s svojo bogato sporočilnostjo otroke nagovarja in jim predstavlja neponovljivo izkušnjo.
Otroci iz enote Vojnik so skupaj z mentorji ob prebiranju knjig, starih fotografij in opazovanju stavbne dediščine v različnih likovnih tehnikah upodobili staro kmečko hišo s črno kuhinjo, staro peč in luč lanterno, grad Lemberg in vrata na najstarejših hišah vojniškega trga. Na sprehodih smo stare stavbe večkrat opazovali, jih opisovali in fotografirali. Posebej zanimiva je bila vojniška cerkev, mogočnost njenih vrat in drugi detajli. Ker smo ekovrtec, so otroci enote Frankolovo staro kmečko hišo oblikovali iz odpadnega materiala. S strani otrok smo opazili veliko zanimanje za opazovanje ter ustvarjanje, ki so ga otroci s svojo domišljijo prepletli s številnim zanimivimi zgodbami in pripovedkami iz življenja njihovih staršev in starih staršev.
Razstavo sta postavili: Polona Grum in Loti Žlaus, katera je oblikovala vabilo, uskladila vezno besedilo ter vodila prireditev.

Na razstavi so z likovnimi deli sodelovali:
ENOTA VOJNIK

Igralnica 10
Starost otrok: 4−6 let
Mentorji: ANA GREGORC, FRANJA TURNŠEK, LUKA ČATER

Igralnica11
Starost otrok: 5−6 let
Mentorji: MAGDA ŠREKL, LOTI ŽLAUS

Igralnica 12
Starost otrok: 5−6 let
Mentorji: SABINA TAVZES, POLONA GRUM

ENOTA FRANKOLOVO
Starost otrok: 2−4 leta
Mentorji: KLAUDIJA LUBEJ, LIDIJA BRECL

Starost otrok: 4−6 let
Mentorji: DUŠANKA KRANČAN, SAŠA ŽABERL, ANDREJ TOJNKO

Je sedanjost in je preteklost, bogata preteklost, polna kulturne dediščine, ki jo je treba spoštovati, jo negovati, saj močne korenine zagotavljajo zdravo rast in razvoj. Le mi smo tisti, ki lahko opozarjamo nanjo, ter jo prenašamo na mlajše rodove in jo na tak način ohranjamo.

… in naj se nekoč, nekje govori tudi o tem dogodku.

Pripravila: Loti Žlaus

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost