Skoči na glavno vsebino

Po sklepu Vzgojnega zbora in podpori Sveta staršev bomo izvedli tudi plavalni tečaj za otroke v zadnjem letu pred vstopom v šolo in obiske predstav za otroke starejše od štirih let. Obe obogatitveni dejavnosti se bosta izvedle v času kurikula. Dodatne stroške, ki bodo nastali zaradi izvedbe dejavnosti izven stavbe vrtca in njegovega igrišča, bodo plačali starši, pri čemer se bo dosledno izvajalo Načelo enakih možnosti in se bo otrokom, katerih starši stroškov ne morejo kriti zagotovila brezplačna udeležba s pomočjo Mavričnega sklada, ki ima v ta namen sprejete kriterije ali donatorjev.

Strošek, ki nastane zaradi vključitve otroka v plavalni tečaj in zajema prevoz, vstopnino, izvajalce plavalnega tečaja, v deležu pokrijejo starši, ki se jim ponudi obročno odplačevanje, na položnici skupaj z vzgojnino. Deloma je v enakem obsegu za vse otroke strošek krit iz sredstev pridobljenih na razpisu Športni tolar Občine Vojnik in razpisa ŠZ Slovenije.

Stroškov, ki nastanejo zaradi ugodnejše strukture kadra ( spremljevalci po normativih) staršem ne zaračunavamo. 

Plavalni tečaj bomo izvedli v sodelovanju s Športno Zvezo Slovenije.  Ponudbo bodo prejeli starši otrok, ki v naslednjem šolskem letu postanejo šolski novinčki.

Tečaj bomo izvedli v maju 2018, v bazenu Golovec  Celje.

S prvimi izkušnjami v vodi pogosto izražamo »plavalno abecedo«, kjer otroci poleg lastnosti vode spoznavajo tudi nov način gibanja in osvajajo spretnosti v vodi. Prinaša jim  veselje in zadovoljstvo. Plavalno opismenjevanje se prične s čofotanjem v vodi, hojo, zajemanjem vode v dlan, potapljanjem glave, poskakovanjem v vodi itd.

Izkušnje so pokazale, da je plavanje pomembno za celovit razvoj osebnosti predšolskega otroka. Poznati moramo razvoj otrok, gibalne izkušnje, spretnosti in znanja ter tako sistematično razvijati in krepiti ne le osnove motorike, ampak tudi specifična in specialna znanja, s katerimi otroka usmerimo tudi v šport in nove kvalitete preživljanja prostega časa.

 V programu plavalnega opismenjevanja otroci:

  •   drsijo na površini 5 sekund; glavo imajo v vodi, roke pa stegnjene naprej.
  •  spretnejši preplavajo 8 m v poljubni tehniki, neprekinjeno, brez vmesnega dotika dna, roba bazena ali drugega plavalca. Plavanje pričnejo v vodi, nalogo pa lahko opravijo tudi s plavanjem pod vodo.
  •   otroci, ki že imajo predhodne izkušnje pa dodajo: preplavajo 25 m s poljubno tehniko, neprekinjeno, brez dotika, plavanje pa pričnejo v vodi ali s skokom v vodo.

 Ugotovitve potrjujejo naša prizadevanja, da še naprej spodbujamo plavanje in s tem optimalen razvoj otroka.

(Skupno 102 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost