Skoči na glavno vsebino

POLETNA REZERVACIJA

Obrazec poletne rezervacije

REZERVACIJA POČITNIŠKIH ODSOTNOSTI

Starši lahko uveljavljajte rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti vašega otroka. Popusti po občinah stalnega bivališča vašega otroka, so navedeni spodaj.

Na spletni strani Vrtca Mavrica Vojnik najdete »Obvestilo staršem o poletnih rezervacijah«. Prosimo, da obrazec vrnete strokovnim delavcem v skupini najkasneje do 15. 6. 2017.

OBČINA VOJNIK

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 40% plačila, ki jim je v skladu z zakonom določen, kot znižano plačilo vrtca, kot rezervacijo.

OBČINA CELJE

Starši lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v času od 1. junij do 30. september.
Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo plačajo starši 50% od njim določenega zneska
plačila, zmanjšanega za ustrezni delež živil.
V primeru, da sta v vrtec vključena dva ali več otrok iz iste družine, se počitniška rezervacija lahko uveljavi samo za (naj)starejšega otroka.

OBČINA VELENJE

V času od 1. julij do 31. avgust, lahko starši za svojega otroka uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka za najmanj en in največ dva koledarska meseca, ter ga plača v višini 50% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Plačilo rezervacije za en počitniški mesec lahko starši uveljavljajo enkrat letno tudi v primeru, ko v obeh počitniških mesecih prisotnost otroka ne preseže 21 delovnih dni.

OBČINA POLZELA

V času od 1. junija do 30. septembra lahko starši otrok, ki imajo stalno bivališče v Občini Polzela uveljavljajo rezervacijo za vrtec (počitniško odjavo). Rezervacija se uveljavlja za največ 2 mesec za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni.
Za odjavljeni mesec znaša prispevek staršev 30% od prispevka za program, v katerem je bil otrok pred odjavo.
V skladu z zakonodajo ugodnost ne velja za drugega otroka.

OBČINA VITANJE

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času počitnic (julij, avgust) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 50% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo. Drugi del stroškov rezervacije plača Občina Vitanje.
To določilo se upošteva za vse starše otrok, za katere je Občina Vitanje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.

OBČINA MORAVSKE TOPLICE

Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine, pod pogojem, da odsotnost otroka pisno sporočijo najkasneje do 25. Junija tekočega leta.
Določilo velja za vse starše otrok, za katere je Občina Moravske Toplice dolžne kriti del cene programa, ne glede na to ali obiskuje vrtec v občini ali izven nje.

OBČINA LAŠKO

Starši otrok lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v času od 1. junij do 30. september. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en ali največ dva meseca. Za rezervacijo starši plačajo 50% od njim določenega zneska plačila.

OBČINA SLOVENSKE KONJICE

Starši otrok, za katere je Občina Slovenske Konjice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v času poletnih počitnic (julij in avgust) za cel mesec neprekinjene odsotnosti otroka v višini 50% zneska njihovega plačilnega razreda. Plačila so oproščeni starši otrok, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo, vendar le v času poletnih počitnic.

(Skupno 370 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost